SmartScore určilo šest kategorií, které mají řídit dodávku efektivní inteligentní budovy. Spaceflow, jako lídr v oblasti technologií pro nájemce, buduje technologii typu „vše v jednom“, která podporuje lepší život v budovách a naše platforma vám pomůže dosáhnout certifikace SmartScore ve vašem objektu.

1. Individuální a společná produktivita

SmartScore: Vytvořte prostor, který jednotlivcům umožní být efektivní a výkonný. Funkce jako automatické odbavení návštěvníků, automatické rezervace zasedací místnosti, rezervace stolu a detekce obsazenosti.

Spaceflow: Naši klienti pomocí našeho operačního systému budovy spojují všechny potřeby nájemců na jednom místě. Pronajímatelé, kteří pracují se Spaceflow, mají integrovaný přístup ke všem výše uvedeným nástrojům, které SmartScore uvádí jako příklady.

Náš klient Allianz implementoval funkci monitorování obsazenosti a zde se můžete dozvědět více o našem systému správy návštěvníků. Vložení všech těchto různých zážitkových pluginů do stejné snadno přístupné mobilní aplikace eliminuje tření a dává uživatelům přesně to, co potřebují, když to potřebují k maximální produktivitě a spolupráci.

2. Zdraví a dobré životní podmínky

SmartScore: Vytvářejte bezpečnější a zdravější pracovní prostředí pomocí funkcí, jako jsou: monitorování kvality vzduchu, nastavení osvětlení/teploty/ventilace, čistota a systémy hlášení údržby.

Spaceflow: FLOW zprostředkovává víc než jen hlášení o životním prostředí. Umožňuje vám také vybudovat strategii nemovitostí založenou na myšlence, že si obyvatelé zaslouží žít svůj nejzdravější život v práci i doma. Díky FLOW neustálý informační tok usnadňuje rychlé řešení a řešení problémů, jako je snižování kvality ovzduší, než se vymknou z rukou.

Možnost sdílet údaje o životním prostředí s vašimi obyvateli je také skvělý způsob, jak jim ukázat, že vám opravdu záleží na jejich blahobytu a na tom, jak při tom jednají. To je důležité po celou dobu jejich pronájmu a také to představuje velkou výhodu při leasingu. A pokud máte zájem skutečně pomoci svým obyvatelům žít jejich nejlepší pracovní život, mohou naši komunitní manažeři navrhnout wellness program na podporu zdravého života ve vaší budově a podporu wellness cílů vašich nájemců.


3. Komunita a služby

SmartScore: Umístěte komunitu, služby a informace do rukou uživatelů, vytvářejte smysl pro komunitu tím, že budujete uživatelům schopnost prozkoumávat a přistupovat k externím službám (jako jsou místní události a vybavení), doručení, možnosti přístupnosti a poskytovat zpětnou vazbu shromažďujte a provádějte návrhy uživatelů.

Spaceflow: Věříme v technologický a lidský přístup k vytváření nejlepších budov. To je důvod, proč obyvatelébudov od začátku těží nejen z přístupu k místním službám a vybavení na jedno kliknutí, ale také z nejlepších komunitních manažerů ve své třídě, aby poskytli výjimečný zážitek v budově. Další informace o práci našich správců komunit najdete zde.


4. Udržitelnost

SmartScore: Vylepšete a podejte zprávu o udržitelnosti budovy sledováním spotřeby energie/vody, optimalizací teploty/osvětlení, nakládáním s odpady a poskytováním dobíjecích stanic pro elektrická vozidla.

Spaceflow: Jednou z věcí, z níž jsme obzvláště nadšení, je naše zcela nová spolupráce s Flowboxem, řešením digitalizace budov. Náš nový produkt FLOW sleduje vaši budovu a pracoviště vašich obyvatel z hlediska faktorů prostředí, jako je spotřeba energie a vody, kvalita vzduchu, teplota a osvětlení atd. Vzhledem k tomu, že společnosti pečlivěji sledují metriky ESG, udržování těchto údajů o životním prostředí po ruce usnadňuje každou část práce.


5. Údržba a optimalizace

SmartScore: Optimalizujte prostor a systémy budovy prostřednictvím okamžitějších a podrobnějších údajů o výkonu, které umožňují soustředěné režimy údržby a jemněji vyladěný výkon systému.

Spaceflow: Jako platforma zkušeností s nájemníky spojuje Spaceflow snadnou komunikaci mezi nájemcem a pronajímatelem s vyhrazenou funkcí ticketing. Ať už vaši obyvatelé žádají o různé umění na stěnách nebo o pomoc s kritickým problémem HVAC, Spaceflow umožňuje nájemcům snadno a pohodlně požádat o služby.

 

Kromě přijímání požadavků na údržbu poskytuje náš řídicí panel správcům budov informace, které potřebují pro pomoc s personálním vybavením, jako jsou nejčastější problémy a denní doba pro příchozí ticketting. Spaceflow může manažerům říci, že většina lístků má tendenci přicházet například odpoledne. To může pomoci pronajímatelům zavést prediktivní údržbu, kde jsou všechny ruce připraveny na volání údržby během rušné části dne, ale ráno jsou ponechány volné pro další práci. Další informace o ticketing najdete zde.

FLOW navíc pomáhá získat 360° kontrolu nad vašimi daty pomocí různých přístupových bodů pro všechny role - vlastníky, správu aktiv, správu nemovitostí, nadřízené FM, terénní pracovníky, zástupce prostoru, nájemce a okupanty.

FLOW vám pomůže optimalizovat údržbu budovy detekcí anomálií, eliminací lidských chyb a provedením preventivní a prediktivní údržby, která využívá principy strojového učení AI. Pokročilá analýza velkých dat přispívá ke snížení výpadků a zvýšení životnosti zařízení a energetické účinnosti.

6. Zabezpečení

SmartScore: Poskytněte bezpečnější místo pro práci a inovujte s pokročilejšími systémy, jako jsou: zabezpečení budov, kontrola přístupu, požární poplachy a správa dodržování předpisů.

Spaceflow: Zabezpečení je nejzákladnějším prvkem toho, co kterýkoli obyvatel prostoru hledá. I ta nejkrásnější, dobře vybavená a nákladově nejefektivnější kancelář, kterou si lze představit, by za to nestála, kdyby se setkala s neustálým narušováním a krádeží.

To je místo, kde přichází Spaceflow. Naše API se může integrovat s vašimi poskytovateli zabezpečení nebo přístupu, aby zajistilo, že všechny vaše prostory budou bezpečně chráněny 24/7. Spaceflow mimo jiné podporuje přístupový systém Salto, čtečky přístupových karet HID a Honeywell Enterprise Buildings Integrator jako partnera pro strukturu správy uživatelů přístupového systému.