Rychlá žádost

Odeslat žádost o nabídku z vybraných kanceláří. Klepněte na ikonku pro přidání dalších kanceláří.

Vybrané kanceláře:
Nejsou vybrány žádné kanceláře.
(m2) (m2)

Filtrovat kancelářské budovy

Nájemné (€ /m2/měsíc)

-

Kancelářský prostor (m2)

-

Cena pracovního místa (db)

-

Počet pracovních stanic

VIG AM

VIG AM

webová adresa:  http://www.vigam.cz/

VIG Asset Management investiční společnost, a.s. se sídlem Praha 1, Templová 747/8, PSČ 110 01, IČ: 24838233, zapsaná u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou značkou B 17131. VIG Asset Management investiční společnost, a.s. je investiční společností založenou dle zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování a poskytuje služby na základě povolení České národní banky, které nabylo právní moci dne 27. 4. 2011. Investiční společnost má základní kapitál 3.300.000,-Kč. Předmětem podnikání je obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování. VIG Asset Management investiční společnost, a.s. se specializuje na zakládání a obhospodařování speciálních fondů kvalifikovaných investorů dle zákona o kolektivním investování.
Spolupracovníci

Barbora Noskova