Rychlá žádost

Odeslat žádost o nabídku z vybraných kanceláří. Klepněte na ikonku pro přidání dalších kanceláří.

Vybrané kanceláře:
Nejsou vybrány žádné kanceláře.
(m2) (m2)

Filtrovat kancelářské budovy

Nájemné (€ /m2/měsíc)

-

Kancelářský prostor (m2)

-

Cena pracovního místa (db)

-

Počet pracovních stanic

REICO

REICO

webová adresa:  http://www.reico.cz/cs

REICO investiční společnost České spořitelny je iniciátorem, zřizovatelem a manažerem fondů, které investují do aktiv, které mají jak komoditní charakter (nemovitosti), tak charakter investičního instrumentu (likvidní složka). Aktiva musí být tržně atraktivní, musí generovat odpovídající a v čase udržitelné cashflow a musí mít přiměřenou zbytkovou hodnotu založenou na dlouhodobé ekonomické a politické předpovědi. Naše společnost se zaměřuje na nemovitostní aktiva a kapitálový trh převážně v České republice. Finanční produkty distribuuje zejména prostřednictvím České spořitelny a.s. REICO ČS patří mezi přední zřizovatele a manažery fondů v oblasti investování do nemovitostí na českém trhu. REICO ČS se stala investiční společností v prosinci 2006 a je 100% dceřinnou společností České spořitelny, a.s. . Posláním společnosti je poskytovat služby vysoké kvality spojené: s investováním do nemovitostních fondů se správou majetku ve fondech s investičními instrumenty na kapitálových trzích se zajišťováním doprovodných technických a poradenských služeb. REICO ČS dlouhodobě úzce spolupracuje s Českou spořitelnou. Její silná prodejní síť přispívá ke spokojenosti všech podílníků obhospodařovaných fondů. Jsme členem Finanční skupiny České spořitelny (součást Erste Group), kde pomáháme vytvářet spolu s ostatními dceřinými společnostmi konkurenceschopné portfolio produktů, které odpovídá finančním potřebám klienta.

Spolupracovníci

Jan Lovetinsky

Dan Brabec