Jedná se o vůbec první nákupní centrum, jež dosáhlo takovýchto výsledků z oblasti retailových nemovitostí v Evropě.„Pro Centrum Chodov je to velký úspěch, a také další důkaz toho, jak se Unibail-Rodamco trvale angažuje v provozování a rozvoji ekologických retailových prostor. Blahopřejeme společnosti Unibail-Rodamco a děkujeme hodnotitelům BREEAM i firmy Bopro,“ řekl David Leonard ze společnosti BREEAM u příležitosti předání certifikátu na veletrhu MAPIC 2015 v Cannes.

„Tato ocenění dokládají, kolik úsilí každý den manažerský tým Centra Chodov vkládá do ekologie a udržitelného rozvoje. Potvrzují také, že systém environmentálního řízení společnosti, který jsme zavedli v každém z našich evropských projektů, má svůj smysl“, dodává Arnaud Burlin, výkonný ředitel Unibail-Rodamco pro střední Evropu.

 

Kategorie Part 1 BREEAM In-Use se týká výkonnosti stavby jako celku, tj. stavebního provedení, vybavení a zajišťovaných služeb. Následující Part 2 hodnotí řízení dané nemovitosti včetně vnitřních směrnic, postupů a praxe v oblasti provozu, dále spotřebu hlavních zdrojů, například energií, vody a jiných komodit. Výsledek „Outstanding“ je nejvyšší možné hodnocení certifikace BREEAM.

Na konci minulého roku mělo rating BREEAM In-Use celkem 39 nákupních center společnosti Unibail-Rodamco v Evropě; 38 % z nich získalo hodnocení „Outstanding“ v části řízení budov (Part 2). Skupina si nyní stanovila cíl získat do roku 2016 certifikaci pro alespoň 80 % z celkové plochy (měřeno v m²) ze svého portfolia nákupních center.