„Českou radu pro šetrné budovy považujeme za klíčovou iniciativu v oblasti životního prostředí ve spojení s nemovitostmi a stavebním průmyslem. Skvělé je i to, že má přesah do středoevropském regionu,“ uvádí Tomáš Salajka, ředitel akvizic, obchodu a správy aktiv CPI Property Group a dodává: „Jako člen budeme mít možnost se mimo jiné aktivně podílet na činnosti pracovních skupin, které hledají inovativní řešení pro efektivní správu udržitelných budov. Kromě toho budeme mít přístup k informacím o legislativě a procesu transpozice práva EU do regionu.“

Právě pracovní skupiny jsou jedním z hlavních nástrojů neziskové organizace, jejímž cílem je spojovat společnosti a organizace z různých sektorů ekonomiky s vazbou na trh s nemovitostmi a stavební průmysl a podněcovat trh k přeměně způsobů, jakými jsou budovy a urbanistické celky navrhovány, vystavěny, renovovány a provozovány. „Chceme, aby se šetrné budovy staly v České republice standardem a zvýšila se tím i kvalita života obyvatelstva. Jsme rádi, že se mezi členy zařadila i skupina CPI Property Groupkterá vlastní široké portfolio nemovitostí. Nejen díky tomu je velmi relevantním účastníkem diskuze,“ říká Simona Kalvoda, výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy.

Společnost CPI Property Group je největším vlastníkem kancelářích ploch v Praze a v Berlíně, největším vlastníkem retailových ploch v České republice a druhým největším poskytovatelem nájemního bydlení v ČR. „Skupina CPI Property Group směřuje k udržitelné budoucnosti nájemníků, zaměstnanců a zainteresovaných stran,“ doplňuje Tomáš Salajka a dodává: „Vzhledem k tomu, že se snažíme minimalizovat dopad našeho portfolia nemovitostí na životní prostředí, je pro nás členství v CZGBC ideální volbou a dalším logickým krokem.“