Poslední dekáda přinesla několik změn v designu kancelářských prostor, ať už v důsledku rozšíření moderních technologií či rostoucí popularity coworkingů. Co změní pandemie koronaviru? Zajištění prostoru pro jednotlivé zaměstnance se v open space kancelářích může zdát nemožné. Znamená to tedy, že od nich firmy zcela ustoupí? A jak tedy budou vypadat a fungovat bezpečnější kanceláře?

Příčky, paravány a další způsoby, jak rozdělit prostor

Nemyslíme si, že firmy nyní budou houfně přestavovat open space na jednotlivé kanceláře, to se zcela jistě nestane. Zabránit šíření virů se dá i mnohem méně náročnými cestami než přestavováním kanceláří,“ říká Petr Bořuta, marketingový specialista firmy CAPEXUS.

Fyzické rozdělení prostoru, které poskytne zaměstnancům ochranu před šířením virů, tak nemusí nutně vyústit v omezení funkce kanceláří. Jako řešení se nabízí modulární prostory vybavené dobře rozmístěnými paravány či příčkami tak, aby místnosti bylo možno rozdělovat podle potřeby. Vhodná jsou i plexiskla při nutnosti častého kontaktu s klienty.

Je možné, že se budeme méně setkávat s většími open space prostory. Například jeden z našich klientů chce projektované kanceláře rozpůlit tak, aby v jednotlivé místnosti bylo maximálně 12 zaměstnanců místo plánovaných 24,“ doplňuje Jan Andrle, architekt firmy CAPEXUS, která se zabývá návrhy a realizací kanceláří na míru.

Přenos virových onemocnění může probíhat i přes nepřímý kontakt se sdílenými povrchy, pronajímatelé tak nadále dodržují přísné hygienické podmínky a pravidelnou dezinfekci prostor. Více se instalují i bezdotyková zařízení: vodovodní baterie, dávkovače papírových ručníků či dávkovače mýdla a dezinfekce.

HVAC musí zajistit především čerstvý vzduch

Dle dostupných studií vlhkost či teplota na šíření viru přílišný vliv nemají, alespoň pokud se nepohybují v extrémních hodnotách. Z hlediska HVAC je nutné zaměřit se především na dostatečný přísun čerstvého vzduchu.

Rekuperační výměníky jsou nepostradatelné, když přijde na šetření energie. Bohužel v nich dochází ke kontaminaci přiváděného vzduchu z venku s odváděným vzduchem z kanceláře, a proto hrozí zvyšování koncentrace infekčních látek v přívodním vzduchu.

V době pandemie a chřipkové sezony je proto vhodné provozovat vzduchotechnické jednotky bez zapnutého rekuperačního výměníku – větrání funguje i bez něj, energetická náročnost je však výrazně vyšší, pokud se topí či chladí. V letních či zimních extrémech musí být na tyto stavy vzduchotechnická jednotka navržena,“ uvádí Antonín Krejčík, Senior Project Manager HVAC ze společnosti CAPEXUS.

Stejné platí o systémech, které využívají cirkulaci odváděného vzduchu, které je v tuto dobu potřeba provozovat jako 100% čerstvovzdušné. Větrání by mělo v budovách fungovat (pokud možno) nepřetržitě, tedy i přes noc a o víkendu, kdy v nich nikdo nepracuje.

Lekce ze zdravotnických prostor

Inspiraci lze hledat i ve zdravotnických zařízeních, která se musí aktivně bránit šíření infekcí neustále. Dá se předpokládat, že dojde k vyššímu využití kovů s antivirálními účinky, jako je měď či mosaz. Jejich přítomnost je vhodná zejména v místech, kde dochází k nepřímému kontaktu mezi lidmi. Za zvážení také stojí vizuální značení, jako jsou kruhy na podlaze, které definují osobní prostor zaměstnanců. Tyto prvky je možné elegantně začlenit i do designu. Kruhy mohou být například součástí koberců.

Hybridní spolupráce a důležitost kanceláře jako sídla

Mnohé firmy si fungování na dálku již vyzkoušely a nezaznamenaly propad produktivity. Část zaměstnanců v kanceláři a část na home office ovšem může efektivně fungovat jen tehdy, pokud společnosti investují do technologií, zejména do videokonferenčních systémů. V budoucnosti lze očekávat nárůst prostor pro spolupráci na úkor jednotlivých pracovišť.

Všem na home office chyběl lidský kontakt. Potvrdilo se to, co prosazujeme již dlouho: kanceláře by měly být navrhovány jako sídla, jako místa, kde vzkvétá kultura firmy a kde se sdílí know-how,“ řekla Apolena Weissová na konferenci hybridní konferenci „Budoucnost (spolu) práce odkudkoli“.

Změny, které mají smysl

Přechod k bezpečnějším kancelářím nemusí probíhat skokově a za cenu velkých investic. Již malé úpravy a hygienická opatření dokážou výrazně snížit riziko šíření viru. Výsledkem je příspěvek k bezpečnosti, který ocení nejen samotné firmy, ale i jejich zaměstnanci.

 

Zdroj// Lukáš Benzl, Petr Bořuta, CAPEXUS. Jak se mění kancelářské prostory v době pokoronavirové? Tzbinfo.