Členy PRF jsou společnosti CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, DTZ a JLL, které sdílejí základní informace o kancelářském trhu v Praze za účelem poskytování co možná nejúplnějších, nejpřesnějších a nejtransparentnějších dat o jeho vývoji.

Nabídka kancelářských budov

Celková výměra moderních kancelářských ploch v Praze přesáhla na konci třetího čtvrtletí roku 2014 2,96 milionu metrů čtverečních. Budovy třídy A představují 67 % celkové plochy, nejkvalitnější budovy třídy AAA pak dosahují celkové výměry 264 800 m2 a zabírají tak 9 % z celkové výměry moderních kanceláří v Praze. Kanceláře třídy B pak zaujímají 33% podíl na celkové ploše.

Po silném druhém čtvrtletí se ve 3. čtvrtletí roku 2014 nedokončila výstavba žádné kancelářské budovy. Ve výstavbě je dalších 103 600 m2 kancelářských prostor s plánovaným dokončením do konce roku 2014. Celkem by tak v průběhu roku 2014 mělo být dokončeno v Praze až 180 700 m2, což je nejvíce od historického rekordu z roku 2008. Mezi kancelářské budovy připravované k dokončení v posledním čtvrtletí roku patří například BB Centrum Delta (32 500 m2) v Praze 4, ArtGen (22 900 m2) v Praze 7, či The Blox (16 300 m2) v Praze 6.

V průběhu třetího čtvrtletí 2014 nebyla zahájena žádná nová výstavba.

Realizovaná poptávka

Hrubá realizovaná poptávka včetně renegociací a podnájmů dosáhla ve třetím čtvrtletí roku 2014 objemu 93 100 metrů čtverečních, což představuje nárůst o 53 % ve srovnání s předchozím čtvrtletím a 77 % meziročně.

Největší objem pronájmů se uskutečnil v Praze 4 (40 %), v Praze 8 (16 %) a v Praze 1 (14 %).

Nejaktivnějšími nájemci byly firmy z oblasti pojišťovnictví (35% podíl na hrubé poptávce), dále poradenské společnosti (15 %) a výrobní společnosti (15 %).

Celkový podíl renegociací nájemních smluv na hrubé realizované poptávce se zvýšil ve třetím čtvrtletí na 55 % ze 43 % ve 2. čtvrtletí 2014.

Významné pronájmy

Mezi nejvýznamnější pronájmy ve třetím čtvrtletí 2014 patřily renegociace České pojišťovny (32 200 m2) ve dvou budovách v Praze 4, renegociace společnosti ExxonMobil (8 600 m2) v budově Atrium Flora v Praze 3 a nový pronájem společnosti NCR Česká republika (3 700 m2) v budově River Garden II v Praze 8.

Neobsazenost kanceláří

Míra neobsazenosti mezičtvrtletně poklesla o 0,6 procentního bodu a na konci třetího čtvrtletí 2014 tak dosáhla 14,0 %. Celkem bylo v Praze evidováno 416 100 m2 volných kancelářských prostor. Nejvyšší neobsazenost v tomto čtvrtletí vykazovala Praha 7
(26,6 %), Praha 9 (24,4 %) a Praha 2 (23,9 %). Nejnižší neobsazenost pak vykazuje Praha 4 (6,3 %), Praha 10 (7,3 %) a Praha 3 (11,9 %).

Nájemné

Ve třetím čtvrtletí roku 2014 zůstalo nájemné ve všech částech Prahy stabilní. V centru města se pohybovalo mezi 18,50-19,50 EUR za metr čtvereční na měsíc, ve vnitřním městě mezi 15,0 - 17,5 EUR za metr čtvereční na měsíc a ve vnějším městě v rozmezí 13,0 – 14,5 EUR za metr čtvereční na měsíc.

 

 

Definice

Mediální i odborné materiály často v souvislosti s kancelářemi operují s mnoha pojmy a výrazy, které nikoli všichni vnímají stejně. Jistě proto bude užitečné i pro čtenáře SF zopakovat si jejich základní definice, podle sdružení PRF.

Celková výměra

 Celková výměra dokončených kancelářských ploch (obsazených či neobsazených), nově postavených od roku 1990 nebo zrekonstruovaných, třídy A a B, obsazených majitelem nebo k pronájmu a budovy státní správy. Budovy s výměrou menší než 1 000 m² jsou vyloučeny.

Nová nabídka

 Nově dokončené nebo zrekonstruované budovy, které obdržely kolaudační rozhodnutí v daném období.

Podmínky pro zahrnutí do celkové výměry moderních kanceláří třídy A a B

* Dokončení nebo rekonstrukce po roce 1990

* Velikost pronajímatelné plochy alespoň 1 000 m2

* Dostupné jednotky jsou inzerovány odpovídajícím způsobem

* Mezi nejvýznamnější hodnoticí kritéria pro kanceláře třídy A a B patří:

* Rok dokončení / rekonstrukce

* Velikost a vzhled recepce a kancelářských prostor

* Zdvojená podlaha

* Snížené podhledy

* Flexibilní rozvržení kancelářských prostor

* Klimatizace

* Možnost parkování

* Velikost souvislé kancelářské plochy

* Šetrnost budovy

Další body může budova získat například za architektonické ocenění, otvíratelná okna, rezervní zdroj energie, externí stínění, moderní výtahy apod.

 

Realizovaná poptávka

Hrubá plocha reprezentuje celkovou podlahovou plochu pronajatou nebo předpronajatou, prodanou nebo předprodanou uživatelům za uvedené období. Neobsahuje prostory pod nabídkou. Prostor je pronajat, pokud je podepsána smlouva. Celková realizovaná poptávka obsahuje i renegociace, prodloužení pronájmů a podnájmy, čistá realizovaná poptávka tyto transakce vylučuje.

Míra neobsazenosti

Podíl fyzicky volných prostor v dokončených budovách na celkové výměře. Nejvyšší nájemné: Dosahované nájemné za nové budovy, vysoké technické kvality v budovách v nejlepších lokalitách.

Podpronájem

Prostory nabízené k pronájmu současným nájemcem, který je smluvně vázán k nájmu prostor po delší dobu, než ve skutečnosti potřebuje.

 

COPYRIGHT © Prague Research Forum 2014

Tato publikace je vlastnictvím Prague Research Fora (Členové: CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, DTZ a JLL) a nesmí být kopírována, reprodukována a dále šířena v jakékoliv podobě nebo jakýmikoliv prostředky a to jako část nebo celek bez uvedení Prague Research Fora jako zdroje informace. Informace obsažené v publikaci byly získány ze zdrojů považovaných za důvěryhodné. Nicméně správnost informace nezaručujeme. O nepřesnostech nás informujte, abychom je mohli opravit. Prague Research Forum na sebe neváže odpovědnost za škodu nebo ztrátu způsobenou jakoukoliv neúmyslnou nepřesností v této zprávě.

COPYRIGHT © Prague Research Forum 2014

Tato publikace je vlastnictvím Prague Research Fora (Členové: CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, DTZ a JLL) a nesmí být kopírována, reprodukována a dále šířena v jakékoliv podobě nebo jakýmikoliv prostředky a to jako část nebo celek bez uvedení Prague Research Fora jako zdroje informace. Informace obsažené v publikaci byly získány ze zdrojů považovaných za důvěryhodné. Nicméně správnost informace nezaručujeme. O nepřesnostech nás informujte, abychom je mohli opravit. Prague Research Forum na sebe neváže odpovědnost za škodu nebo ztrátu způsobenou jakoukoliv neúmyslnou nepřesností v této zprávě.

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/facility-management/11904-aktualni-udaje-o-trhu-s-kancelarskymi-prostory