„Ukazatele ekonomického sentimentu naznačují, že svého vrcholu již dosáhla většina zemí CEE. Při bližším zaměření na okolnosti dosažení vrcholu posledního cyklu z let 2007 až 2008 je patrné, že právě vývoj výše stavebních nákladů a cen umožnil predikovat propad ještě předtím, než došlo ke globální finanční krizi mezi roky 2008 a 2009,“ říká specialista výzkumu Colliers pro region CEE Mark Robinson.

Data ukazují, že poměr probíhající kancelářské výstavby vůči již dokončeným prostorám se v metropolích regionu CEE-6 zdvojnásobil od cyklického minima v letech 2012 až 2013, zatímco současná 10% úroveň v Praze se blíží maximu. Situace poměru probíhající průmyslové výstavby k již existující zástavbě je obdobná. V šesti hlavních městech zemí CEE procenta růstu na počátku cyklu začínala na 0–2 % v roce 2013 a na konci druhého kvartálu 2018 ve Varšavě, v Praze a Budapešti končila na 5–6 %.

Celková prognóza ekonomického sentimentu ukazuje, že optimismus v regionu CEE-6 byl na vrcholu v únoru 2018, v ČR v dubnu 2018. Vrcholu sentimentu ohledně stavebních zakázek bylo shodně dosaženo v srpnu 2018. ČR se od té doby držela u vrcholu, ale v kontextu celkové ekonomické situace začali být tuzemští respondenti od dubna 2018 již převážně pesimističtí. Vypadá to tedy na mírné zpomalení stavební aktivity v dalších šesti měsících.

I některé z ukazatelů na straně nabídky nyní naznačují potenciální budoucí problémy na stavebním trhu v ČR i mimo ni. Podle průzkumu je nyní hlavní překážkou výstavby v celém regionu nedostatek pracovní síly. Míra nezaměstnanosti v ČR na úrovni 2,2 % v říjnu 2018 je stále nejnižší v celé EU a vzhledem k tomu stále častěji na stavbách pracují zaměstnanci ze zahraničí.

Podle Eurostatu vede tato situace na trhu práce ke skokovému nárůstu mezd ve stavebnictví v celém regionu již od roku 2015. Inflace mezd spolu s nedostatkem pracovníků mezi roky 2006 a 2007 byly předzvěstí stagnace stavebního trhu v důsledku globální krize na trzích zemí CEE-6 i zbytku EU, ke které došlo v roce 2008. Podle odborníků existuje souvislost mezi nedostatkem pracovní síly, nárůstem mezd a poklesem výstavby a silnou poptávkou tlačící nahoru náklady na práci. Vyšší náklady na pracovní sílu odrazují menší developery od realizace projektů, takže snižují objem zakázek. Ten v ČR cyklického vrcholu dosáhl naposledy v březnu 2008.

 

(source: skypaper)