Nabídka kancelářských prostor v Brně

V první polovině roku 2019 dosáhla celková výměra moderních kancelářských ploch v Brně 597 600 m2. Budovy třídy A představovaly 83 % celkové plochy, zbývajících 17 % tvořily kanceláře třídy B.

V prvním pololetí 2019 byly v Brně dokončeny tři kancelářské budovy: Vlněna office park AB (19 100 m2), Vlněna office park – Bochner palace (1 500 m2), a Svatopetrska C (3 000 m2). Ve výstavbě se nyní nachází 84 100 m2 kancelářských ploch v devíti projektech – z toho by přibližně 20 000 m2 mělo být dokončeno do konce roku 2019.

Realizovaná poptávka v Brně

Hrubá realizovaná poptávka včetně renegociací dosáhla v prvním pololetí roku 2019 celkem 26 300 m2, což představuje růst o 95% v porovnání s druhým pololetím 2018 a zároveň meziroční pokles o 48 %.

Největší transakci prvního pololetí 2019 představovala renegociace společnosti IBM Česká republika v areálu Technologický Park Brno B, C (6 000 m2), následována novým pronájmem společnosti Asseco Central Europe v projektu Šumavská Towers B (1 900 m2).

ŠUMAVSKÁ tower B

Neobsazenost kanceláří v Brně

Ke konci prvního pololetí 2019 bylo v Brně evidováno celkem 69 600 m2 volných kancelářských prostor. Míra neobsazenosti v porovnání s druhým pololetím 2018 vzrostla o 2,1 procentního bodu na úroveň 11,7 %.

Nájemné

Nejvyšší dosažitelné nájemné v Brně v první polovině roku 2019 vzrostlo na 15,00 – 15,50 EUR za m2 na měsíc. Regional Research Forum si dovoluje zveřejnit údaje o kancelářském trhu v Ostravě za první pololetí 2019.

Nabídka kancelářských prostor v Ostravě

V první polovině roku 2019 dosahovala celková výměra moderních kancelářských ploch v Ostravě 218 300 m2. Budovy třídy A představovaly 74 % celkové plochy a zbývajících 26 % tvořily kanceláře třídy B.

V prvním pololetí 2019 byly v Ostravě dokončeny dvě nové kancelářské budovy, SIC Skelet – A (4 400 m2) a SIC Skelet – B (2 000 m2). V současné době je v rekonstrukci jedna kancelářská budova, jejíž dokončení je plánováno na rok 2020. Jedná se o budovu Trimex Office Centrum (1 500 m2).

Realizovaná poptávka v Ostravě

Hrubá realizovaná poptávka dosáhla v prvním pololetí 2019 celkem 2 100 m2, což představuje meziroční pokles o 69 % a zároveň pokles o 70 % v porovnání s druhým pololetím 2018.

Neobsazenost kanceláří v Ostravě

V Ostravě bylo ke konci prvního pololetí 2019 evidováno 23 900 m2 volných kancelářských prostor. Míra neobsazenosti stoupla oproti druhému pololetí 2018 o 1,7 procentního bodu na úroveň 10,9 %.

Nájemné

Nejvyšší dosažitelné nájemné v Ostravě v prvním pololetí 2019 setrvalo na úrovni 11,50 – 12,00 EUR za m2 na měsíc.

Zdroj/foto: www.retrend.cz / CBRE s.r.o./Titulní foto www.sic-ostrava.cz, ŠUMAVSKÁ tower s.r.o.