Česká rada pro šetrné budovy se rozhodla společně s Národní technickou knihovnou tento specifický fond vybudovat s cílem zpřístupnit informace o řešeních užívaných ve světě, nových technologiích, trendech a vývoji v oblasti šetrných budov pro studenty a odbornou veřejnost. Projekt je plánován na 3-5 let tak, aby fond odborné literatury mohl být průběžně doplňován o publikace s novými poznatky v oblasti šetrného stavebnictví. V pilotní fázi projektu bude zakoupeno 40 titulů s cílem vybudovat fond čítající kolem 200 publikací.

 

Více informacií: http://www.czgbc.org/prehled-akci/akce/177/setrne-budovy-v-narodni-technicke-knihovne