„Rok 2018 byl pro CPI Property Group výjimečný. Realitním trhům se v České republice, Berlíně a v regionu střední a východní Evropy nadále mimořádně daří,“ říká generální ředitel společnosti Martin Němečeka dodává: „Dokázali jsme zajistit nárůst obsazenosti i nájemného, což skupině přineslo rekordní příjmy. Masivním refinancováním, započatým v roce 2017, se podařilo dosáhnout transformace naší kapitálové struktury a současně se pevně etablovat na mezinárodních kapitálových trzích. Daří se nám nejlépe v historii.“

Mezi hlavní ukazatele hospodaření v roce 2018 patří:

Celková hodnota aktiv dosáhla výše 8,3 mld. EUR (nárůst o 0,7 mld. EUR  % ve srovnání s rokem 2017) v důsledku vyššího ocenění nemovitostí, především v Berlíně a České republice, a díky akvizicím v hodnotě 290 mil. EUR. Celkové příjmy dosáhly výše 604 mil. EUR (nárůst o 17 % oproti roku 2017), díky kombinaci vlivů akvizic z let 2017 a 2018 a nárůstu příjmů z nájemného ze vzájemně srovnatelných zdrojů (like-for-like) o 4,9 %. Míra obsazenosti pro celé portfolio vzrostla na 94,5 % na konci sledovaného období (nárůst o 1,7 p. b. více než na konci roku 2017). Zdroje z provozních činností (funds from operations, FFO) vzrostly na 164 mil. EUR, což ve srovnání s rokem 2017 představuje nárůst o 29 %. Čistá hodnota aktiv (NAV) dle EPRA vzrostla o 14 % na 4,5 mld. EUR. Čistá výše poměru dluhu k hodnotě aktiv, LTV, poklesla na rekordních 36,7 %. Zvýšení úvěrového ratingu: nový rating stupně BBB od S&P, zvýšení ratingu na Baa2 agenturou Moody’s, a nový rating stupně A- od japonské Japan Credit Rating Agency. Úspěšný úpis hybridních dluhopisů v hodnotě 550 mil. EUR v květnu 2018 v rámci dluhopisového EMTN programu. Vydání seniorních nezajištěných dluhopisů v celkové hodnotě 840 mil. EUR, denominovaných v eurech, švýcarských francích a japonských jenech v průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 2018. Splacení dluhopisů a zajištěných úvěrů dceřiných společností v hodnotě cca 1,5 mld. EUR, což vedlo ke zjednodušení struktury financování a zlepšení úvěrové metriky. Podíl nezatížených aktiv dosáhl ke konci roku 2018 rekordní výše 65 %, ve srovnání s podílem 43 % ke konci roku 2017. Podíl zajištěného dluhu poklesl z 59 % na konci roku 2017 na 37 % na konci roku 2018. Výrazné zlepšení čistého ukazatele úrokového krytí (net interest coverage ratio, net ICR) za rok 2018 na hodnotu 4,2×, což jen zčásti odráží vliv předčasného splacení dluhopisů dceřiných společností s vysokým kuponem. Společnost v roce 2018 dosáhla zvýšení své finanční flexibility prostřednictvím dvouletých revolvingových úvěrových linek ve výši 230 mil. EUR. V březnu 2019 byly tyto úvěrové linky nahrazeny novým tříletým revolvingovým úvěrem ve výši 510 mil. EUR. V prvním čtvrtletí roku 2019 CPI Property Group dále posílila svou přítomnost na mezinárodních kapitálových trzích vydáním seniorních nezajištěných dluhopisů denominovaných v hongkongských a amerických dolarech v rámci svého dluhopisového EMTN programu, a úpisem seniorních nezajištěných dluhových nástrojů Schuldschein. Díky novým dluhopisům, nástroji Schuldschein a novému revolvingovému úvěru, má skupina ke konci prvního čtvrtletí 2019 k dispozici likviditu ve výši přesahující jednu miliardu eur.

„Jakkoliv jsme na své úspěchy hrdí, CPI Property Group rozhodně neusíná na  vavřínech. I nadále se budeme soustředit na dlouhodobou výkonnost našich nemovitostí  a spokojenost nejen našich nájemníků, ale i komunit, v nichž působíme,“ říká Martin Němeček a pokračuje: „Co  je ze všeho nejdůležitější, budeme nadále investovat do základů veškeré naší činnosti  – do našich místních týmů, jejichž členové dávají denně své práci maximum.  Nepochybuji, že společným úsilím zajistíme skupině úspěšný rok 2019.“

Zdroj/foto: www.retrend.cz / CPI Property Group/Titulní foto – administrativní komplex Zlatý Anděl