Otevřené pracoviště poskytující rychlá řešení pro malé a střední podniky. Park by měl byt prostředníkem mezi praxí a akademickou sférou - je orientovaný na stavební chemii, materiálový výzkum a přidružené obory. To jsou základní role nově vybudovaného Technoparku Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické, který byl slavnostně otevřen 5. června za účasti řady významných hostů.

„V našich laboratořích budou působit výzkumné týmy složené z vědeckých pracovníků a talentovaných studentů,“ říká Ing. Milan Petrák, ředitel Technoparku Kralupy. „Podnikům budeme nabízet kvalifikované služby v oblasti vývoje a inovací, testování materiálů, provádění analýz. Dále pak poradenské služby, ale i pronájem prostor a laboratoří,“ dodává Petrák. O spolupráci už projevila zájem řada firem. Jsou mezi nimi například České lupkové závody, se kterými bude park spolupracovat v oblasti aplikace geopolymerů, nebo kralupská firma Montako, se kterou bude pracoviště inovovat výrobu maltovin.

Technopark disponuje také moderním konferenčním sálem s kapacitou 160 osob. Investorem Technoparku je Vysoká škola chemicko-technologická, investiční výstavba a vybavení byly spolufinancovány z operačního programu Podnikání a inovace, program Prosperita vyhlášeným Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Celková hodnota projektu je 265,5 milionů Kč, z čehož dotace činila 199 milionů Kč.

Technopark Kralupy byl vybudován přestavbou bývalého parního mlýna v centrální části města Kralup nad Vltavou za necelé 2 roky. Stavební práce byly zahájeny v červenci 2013 a dokončeny v září 2014. Další období bylo věnováno vybavení kanceláří, laboratoří, instalaci přístrojů a zařízení experimentálního charakteru apod. V dubnu 2015 obdržel investor, VŠCHT Praha, kolaudační souhlas.