Proč právě tato dvojice témat: Well-being & Sustainability?

Nosným tématem TechoConu jsou kanceláře budoucnosti. Reagujeme na inovace a trendy, které se úzce dotýkají komerčních interiérů a života v nich.

První ročník jsme věnovali inovacím, technologickým vychytávkám, které usnadňují a zkvalitňují práci a užívání pracovního prostředí. Druhý ročník jsme zaměřili na komunitu a socializaci v pracovním prostředí, tedy na coworking.

A letos se budeme zabývat tím nejdůležitějším: jedincem, jeho osobní pohodou, potřebami, vnímáním a vztahem k okolnímu prostředí.

Milan Začal, spoluzakladatel TechoConu a senior sales manager ve firmě Techo

Čím si vysvětlujete, že se člověk do centra pozornosti developerů, architektů či návrhářů dostal až nyní?

Člověk byl v centru pozornosti vždy. Měřítkem všeho je a vždy bude právě člověk. Spíše by mohl dotaz znít, proč se na člověka a jeho pohodu zaměřujeme v takové míře až dnes?

Jak si na tu otázku odpovídáte?

Do jisté míry je to dané vývojem lidstva, přichází nová generace s jiným pohledem na život a životním stylem, která si více uvědomuje i důsledky svých činů i dopadů na životní prostředí. Žijí zdravě, sportují, cestují a chtějí si více užívat všeho, co jim bytí přináší. A pracovní prostředí musí těmto potřebám odpovídat.

Pokud je nyní fokus na člověka a jeho pohodu, na co byla pozornost upřena dříve?

Dalo by se ve zkratce říci, že dříve (několik dekád nazpět) se na zaměstnance nahlíželo jako na pracovní nástroj spíše než na element rozvoje a inovací. Dnes je to právě naopak. Stroje a automatizace nahradí a již nahrazují rutinní pracovní činnosti a člověk naopak dělá sofistikovanou práci. A ptáme-li se, kdo bude víc produktivní a inovativní? S jistotou lze říct, že to nebude fyzicky a psychicky přetížený jedinec.

KOMPLIKOVANÉ BYTOSTI

Jak byste jednou větou vlastně definoval well-being?

Subjektivně i objektivně dobře prožitý a naplněný život ve všech jeho aspektech, například kvalitní sociální vztahy a jejich rozvoj, pocit bezpečí i finanční jistoty, být fyzicky i psychicky fit, ale především smysluplnost svého konání.

Ukazuje se tedy, že designové kanceláře vlastně nejsou důležité a rozhodující jsou jiné faktory, jako work-life balance, smysluplnost práce nebo pohoda v týmu?

To vše musí být v rovnováze a jít samozřejmě ruku v ruce. Lidé jsou obrovsky komplikované bytosti a nelze s nimi pracovat zkratkovitě. Zaměstnanec si zaslouží komplexní péči. I dřív to tak bylo, i když možná víc metodou pokus – omyl. V dnešní době již víme i pomocí tvrdých dat, co lidé v kancelářích chtějí a potřebují. Víme, co je důležité a co ne – prostředí kanceláří se musí řešit komplexně.

KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ

Co nového letos pro návštěvníky konference TechoCon 2019 chystáte?

Vedle hlavních řečníků, panelových diskusí, workshopů a stánků našich Premium partnerů letos nově představíme Creative stage, na které vystoupí architekti a lidé přímo spjatí s praxí a navrhováním kancelářských prostor. V krátkých formátech 20 snímků po 20 vteřinách představí ve vybraných realizovaných projektech svá konkrétní řešení v kancelářských budovách a interiérech.

Na koho z řečníků se lidé mohou těšit?

TechoCon je platforma s globálním přesahem, vystoupí zde světoví odborníci z různých oborů, z nichž mohu jmenovat Leona Jakimiče – vizionáře a zakladatele společnosti LASVIT, nazývaného králem českého skla, dále Michiela Hofmana – špičku evropské architektury, Evu Le Peutrec, architektku mrakodrapů a mnoho dalších. Ale to už se nechte překvapit konferencí.

Zdroj: www.morethanoffice.eu