Očividně se právě nacházíme v druhé vlně epidemie koronaviru, což je zvláštní doba. Pokud bychom se ale bavili o nemovitosním trhu na konci roku 2019, nejspíše bychom řešili, jak velký růst nás čeká...

Ještě na jaře letošního roku nikdo netušil, jaké dopady bude mít první vlna epidemie na ekonomiku, práci v kancelářích nebo obecné chování lidí a co s sebou vůbec přinese. Řekl bych, že některým lidem se daří stejně a některým dokonce i lépe než v průběhu loňského roku, což je dobře. Bohužel to ale nelze říct o všech, jsou tu i sektory, které celková situace spojená s covidem zasáhla poměrně negativně.

Čím Vás rok 2020 překvapil?

Mám pocit, že lidem, kteří se v současné době poohlížejí po aktivech, do kterých by bylo vhodné zainvestovat, se nemovitosti jeví jako naprosto relevantní příležitost. Nemovitosti jsou totiž stále považovány za poměrně ‘bezpečný přístav’, do kterého proudí spousta peněz. Co se týče investic do nemovitostí, určitě mě překvapil minimální dopad na očekávání prodávajících. Měl jsem pocit, že vývoj na nemovitostním trhu bude trochu jiný, ceny jsou ale naprosto stabilní, i přes to, že by se dalo očekávat, že i prodávající si musí připustit rizika spojená s aktuálním vývojem.

Jak se v této době daří kancelářským budovám, na které je zaměřen i BHS Real Estate fund?

To, jak se jim daří závisí na mnoha faktorech - lokalitě, ve které se daná budova nachází počínaje, délce nájemních smluv a nájemnících, které je třeba rozlišovat podle oborů, ve kterých podnikají konče.

Určitě ale v tomto případě bude nějaký rozdíl mezi korporacemi a například start-upy.

Nerad bych dehonestoval menší společnosti, ale u nich je pravděpodobné, že se momentálně snaží ušetřit, kdekoliv je to možné. Obvykle totiž nedisponují žádnou nebo jen velmi malou finanční rezervou. Dá se tedy zcela logicky předpokládat, že taková menší společnost, například start-up, s nájemní smlouvou na dobu neurčitou se rozhodne ji v případě neočekávané situace vypovědět. Nebo se alespoň pokusí s pronajímatelem domluvit na snížení nájemného. Na druhou stanu si myslím, že velkých firem, které jsou finančně zabezpečené a mají podepsané nájemní smlouvy na pět a více let, se tato problematika prozatím většinou netýká a vztah pronajímatele s nájemcem nebude ani z jedné strany ničím narušen.

Jaký názor máte na momentálně vcelku populární homeoffice?

Podle toho, jak se trend práce z domova momentálně medializuje by člověk mohl nabýt dojmu, že se jedná o nový standard. Ve chvíli, kdy chcete znát relevantní názor na práci z domova někoho z majitelů či ředitelů firem, jež jsou zodpovědní za generování adekvátních výsledků, téměř většina z nich vám řekne, že si nedokážou představit z dlouhodobého hlediska nemít se svými zaměstnanci a kolegy osobní interakci.

Při pohledu zvenčí se v tuto chvíli trh s nemovitostmi příliš nehýbe. Vnímáte to podobně?

To, že se trh s nemovitostmi momentálně nehýbe je na jednu stranu dáno tím, že máme neustále obrovské přebytky peněz, a to především proto, že v České republice tolik nevzrostla potřeba ve velkém zlikvidnit investované prostředky. Lidé tedy prozatím základním nedostatkem netrpí. Svůj pozitivní vliv na stabilitu má i fakt, že tu vzniklo také několik domácích fondů kvalifikovaných investorů, které vyhledávají dlouhodobé investice na pět, sedm a více let a domácímu prostředí pevně věří. Musíme si uvědomit, že jsou tu společnosti, které své nemovitosti pevně drží a se svými nájemníky, kteří zodpovědně hradí nájemné jsou spokojeni.

Jsou na trhu momentálně i nějaké nové příležitosti?

Určitě, ale musí se pečlivě vyhledávat a zároveň je nezbytně nutné zvážit, s kým se do nové transakce rozhodnete vstoupit. Doporučuji, aby nejen tyto transakce vždy probíhaly mezi důvěryhodnými partnery. Nemovitostní trh nabízí bezpočet příležitostí, které ale kolují v určité úzké skupině lidí, je tak zcela evidentní, že u transakcí v řádech stovek milionů či miliard korun bude okruh potenciálních kupujících omezený. Je tedy velmi podstatné vybudovat si dobré jméno, a to jak na straně prodávajícího, tak i na straně kupujícího.

Fond BHS REF poslední transakci ukončil v červnu tohoto roku. Jak vnímáte její načasování?

Jedná se o nově postavenou kancelářskou budu Hamburk Business Center v Plzni. Na této trasakci jsme pracovali intenzivně několik měsicůa začali jsme ještě v době, než byla Evropa zasažena covidem a s ním spojenými restrikcemi. Myslím, že celá tato transakce, která do portfolia fondu přinesla dalších 7 700 metrů pronajímatelné plochy byla v závěru jednání hodně i o férovosti a odhodlání obou stran ji úspěšně dokončit.

Pro jaké typy investorů je fond určen? Jaké výhody přináší fond kvalifikovaných investorů obecně?

Fond je určen především pro investory se zájmem o dlouhodobé investice. Fond kvalifikovaných investorů se pak vymezuje tím, že investor je nejen schopen zainvestovat určitý objem peněz, ale je také schopen prokázat, že má i nějaké další finanční zázemí, zkušenosti, znalosti a samozřejmě přiměřeně rozumí produktu, do něhož své peníze ukládá.

Jaká je minimální investiční částka?

Ještě před třemi lety se jednalo o částku minimálně 125 000 eur respektive ekvivalentu v korunách, kterou byla potřeba investovat do fondu kvalifikovaných investorů. Úpravou legislativy ale došlo i k úpravě minimální investované částky, která je momentálně stanovena na 1 milion korun za předpokladu, že investor splňuje i další již výše zmíněné podmínky.

Do jaké míry musí být Vaši kolegové, obchodníci, i psychologové?

To, že budou empatiční jim může pomoct v komunikaci s klientem a při navazování nových vztahů. My ale rozhodně nejdeme směrem, kdy se za každou cenu snažíme lidem prodat konkrétní produkt. Soustředíme se především na to, aby naši klienti, investoři, měli dobře diverzifikované portfolio. Dnes nabízíme šest fondů kvalifikovaných investorů, jenž jsou zaměřeny na nejrůznější oblasti od nemovitostí, přes soukromé firmy, růstové příležitosti, obchodování s opcemi, dluhopisy, až po exkluzivní automobily.

Jakou pozici momentálně mají na investičním trhu cenné papíry?

Některé investice si aktuálně stojí extrémně dobře oproti tomu, na jakých úrovních se nacházely na jaře letošního roku. Zaměříme-li se na trh s akciemi, tak je u nás sice v mírném mínusu, ale jedná se řádově o pokles okolo 10 % na indexu PX, což je řekněme takový reprezentant pražské burzy. Myslím, že ten propad není nijak obrovský a řekl bych, že akciím se v zásadě daří dobře, především pak ve Spojených státech amerických, kde jsou hodnoty indexů i nad úrovněmi ze začátku roku.

Vyplatí se stále investovat do zlata?

Co se týče zlata, tak to samo o sobě sice nic nevynáší, ale po tisíciletí je považováno za uchovatele hodnoty, investovat do něj tedy rozhodně pomáhá stabilizaci a diverzifikaci investičního portfolia. Investoři, kteří drželi poslední dva nebo tři roky zlato mají dnes zhodnocení v řádech desítek procent. Mimo jiné je zlato také vnímáno jako určitá ochrana majetku.

Jak se díváte na trendy investice do kryptoměn?

Kdyby se mě někdo zeptal, zda je dobré vzít všechny své peníze a investovat je do kryptoměn, tak s naprostou jistotou odpovím, že ne. Myslím, že riziko v případě takové investice by bylo opravdu obrovské, navíc tento trh není nijak regulován. Kryptoměny určitě nejsou tím, do čeho by bylo vhodné investovat významnou část financí. Na druhou stranu, hovořím tu o nějaké diverzifikaci, takže v případě, že člověk disponuje větším investičním majetkem a může si dovolit i exotičtější investice a kryptoměny by ho zajímaly, proč to v menší míře nezkusit.

Změní se podle Vás vlivem pandemie typ či poměr investic, do kterých bude vhodné peníze uložit?

To je momentálně velmi složité odhadovat. Myslím, že vše se začne projevovat až na konci letošního roku a teprve v průběhu roku následujícího uvidíme veškeré reálné dopady.

 

Zdroj:// Estate