Míra neobsazenosti a ceny pronájmu

 

Na začátku roku pokračoval na trhu průmyslových nemovitostí trend klesající míry neobsazenosti prostor z důvodu zvýšené poptávky především ze sektoru e-commerce, retailu a ze strany výrobních společností. Celková míra neobsazenosti prostor poklesla na hladinu 4,79%. Průměrná výše nominálního nájemného zůstává poměrně stabilní na úrovni 4,00 eur/m2/měsíc, nicméně již nyní lze pozorovat náznaky mírného růstu cen pronájmů v rámci nejatraktivnějších lokalit. Jedná se především o lokalitu Prahy, konkrétně o oblast dálnice D1 a Horních Počernic, Plzeňský a Jihomoravský kraj. V přímé souvislosti s touto tendencí začíná docházet také k omezování finančních pobídek ze strany pronajímatelů.

 

Dokončené projekty

 

Největší dokončený projekt představuje expanze společnosti Globus o výměře 33 500 m2 skladových ploch v areálu Prologis Park Prague-Jirny. Výstavba byla také dokončena v areálu CTPark Kvasiny zahrnujíc 10 600 m2 průmyslových prostor a v areálu CTPark Brno Modřice, kde vzniklo nových 10 500 m2 skladových prostor pro společnost MEGATECH Industries Hlinsko.

 

Projekty ve výstavbě

 

V prvním čtvrtletí roku 2016 bylo na trhu průmyslových nemovitostí ve výstavbě celkem 323 041 m2. Z pohledu nové výstavby bylo možné pozorovat zvýšený zájem především o lokalitu západních a severních Čech. Významný projekt ve výstavbě je Mountpark Plzeň o velikosti 44 000 m2, který je stavěn spekulativně. Další významné projekty zahrnují rozšíření skladových prostor společnosti VF Corporation o nových 23 500 m2 v areálu P3 Prague D8 nebo výstavbu 22 000 m2 pro společnost DSV v areálu Panattoni Park Pavlov.

 

Vzhledem k pokračujícímu poklesu míry neobsazenosti prostor sílí spekulativní výstavba. Po delší odmlce má tento trend opět rostoucí tendenci a podílí se na celkové stavební aktivitě rekordními 43,9%.

 

Významné realizované transakce

 

Během prvních tří měsíců roku byly podepsány nájemní transakce o celkovém objemu 434 460 m2, z toho 81% tvoří nové nájemní smlouvy. Zbývajících 19% tvoří expanze nebo přejednání stávajících nájemních vztahů. Největší nájemní transakce byla uzavřena v areálu Panattoni Park Cheb na výstavbu distribučního centra společnosti Tchibo o velikosti 73 000 m2. Mezi další významné transakce lze zařadit pronájem společnosti Lidl o velikosti 30 000 m2 v areálu CTPark Plzeň, pronájem 25 000 m2 výrobních prostor společnosti Yangfeng v Plané, pronájem 22 000 m2 skladových prostor společnosti Petainer v areálu CTPark Aš či pronájem 18 000 m2 distribučních ploch společnosti Linemart v areálu Prologis Park Prague-Airport.