Nevyužívané a zanedbané nemovitosti působí nejen značným neestetickým dojmem v místě osídlení, ale mají také negativní vliv na životní prostředí. Regenerace těchto míst představuje příležitost k novému využití, např. pro podnikání, průmyslové využití, bydlení nebo smíšené městské funkce. Řada brownfieldů nabízí investorům velmi atraktivní lokality, včetně městských center a vybudovanou infrastrukturu. 

Vhodná regenerace přispívá k nárůstu ekonomické aktivity, s čímž je spojen vznik nových pracovních míst. Jedná se však o časově a finančně náročné projekty, které často odrazují soukromé investory. Proto je vhodné, aby se do procesu regenerace zapojoval také veřejný sektor tak, aby byl projekt dále komerčně životaschopný. 

Nejúspěšnější je Podnikatelská zóna Šternberk
Odborná porota soutěže Investor a podnikatelská nemovitost roku udělila Podnikatelské zóně Šternberk prestižní ocenění Brownfield roku 2013. Jedná se již o třetí umístění, v roce 2013 obsadila zóna druhé místo v soutěži Evropské ceny za podporu podnikání a následně byla Evropskou komisí vyhlášená národním vítězem Evropského ocenění podpory podnikání za převod brownfieldu na podnikatelskou zónu.     

Podnikatelská zóna Šternberk vznikla na místě bývalých kasáren. V tomto areálu se nacházelo několik objektů, které byly určeny převážně k demolici. Na základě iniciativy města byl areál postupně od roku 2006 regenerován na podnikatelskou zónu o rozloze 14 ha. V současné době v zóně funguje 13 firem a další čtyři se chystají stavět svá sídla. Obyvatelé města Šternberk s 10% nezaměstnaností tak najdou pracovní místa např. v chemické výrobě, při výrobě forem na vstřikování plastů, ve strojírenství, autodopravě či realitní a investiční činnosti. Při plném obsazení průmyslové zóny během dvou let může získat pracovní místo až 350 obyvatel. 

Nabídku brownfield lokalit je možné vyhledat v Národní databázi brownfieldů, kterou vytvořila a spravuje agentura CzechInvest ve spolupráci s jednotlivými kraji. Jak uvádí agentura, cílem regenerace je zvýšit přitažlivost a hodnotu těchto lokalit tak, aby mohly přímo soutěžit s výstavbami na zelené louce, které představují rozpor s principy udržitelného rozvoje. 

 

 

 

Markéta Szarowská