Nechybí diskuse o důsledcích pandemie a stále izolovanějšího životního stylu na naše duševní zdraví. Vzhledem k tomu, že počet dospělých, kteří hlásili příznaky deprese ve Spojených státech, se během pandemie COVID-19 ztrojnásobil a Dánsko stále vykazuje mnohem nižší míru deprese než jiné země, budovy pro více rodin hledají způsoby, jak bojovat s osamělostí, aniž by se zvýšilo riziko expozice. Odpovědí je spojování lidí prostřednictvím digitální vrstvy.

Budovy vždy vytvářely komunity, ale vnější vlivy to ještě ztěžovaly. "Znát tvého souseda je stále vzácnější a technologie slouží k překlenutí této propasti tím, že nabízí nástroje pro snadnou komunikaci," vysvětlila Isabelle Jaconelli, manažerka komunity ve společnosti Spaceflow, platforma pro zkušenosti nájemců. "Spojení se sousedem už nemusí být překážkou." Lze to provést organicky prostřednictvím aplikace, takže místo toho, abyste někoho viděli tváří v tvář, můžete se k němu připojit jako první krok.“

Jako zastřešující deštník spojují tyto platformy systémy, data a lidi v budovách. V tomto procesu se budova stává komunitou, ale komunita přesahuje budovu a také do místních oblastí. Stávají se digitální vrstvou pro budovu a okolní oblasti, těží z ní uživatelé, kteří ji využívají, ale také podporují její růst prostřednictvím zapojení. Aplikace a uživatelé, ať už žijí v budově, pracují poblíž nebo jsou součástí místního podniku, rozvíjejí symbiotický vztah.

Na této cestě za komunitou (a pocitem „hygge“, který všichni následujeme) by se dalo tvrdit, že vedoucí budovy musí posílit své dovednosti v komunitní správě. Tito jednotlivci a týmy potřebují správné nástroje, které jim usnadní život a usnadní ho i nájemce. Správná uživatelská zkušenost je přímá a přístupná pro kohokoli, kdo ji může využívat a těžit z ní. Jak zapojení roste, uživatelé se více integrují do své komunity a navazují vztahy s dalšími nájemci i se stavebními týmy. Vytvářejí také digitální prostor pro poskytování zpětné vazby manažerům.

italská vrstva pro budovu a okolní oblasti, ti, kdo se zabývají aplikací, z toho mají prospěch, ale také podporují její růst prostřednictvím zapojení. Aplikace a uživatelé, ať už žijí v budově, pracují poblíž nebo jsou součástí místního podniku, rozvíjejí symbiotický vztah.

Na této cestě za komunitou (a pocitem „hygge“, který všichni pronásledujeme) by se dalo tvrdit, že správci budov musí posílit své dovednosti v komunitní správě. Tito jednotlivci a týmy potřebují správné nástroje, které jim usnadní život a usnadní ho i nájemci. Správná uživatelská zkušenost je přímá a přístupná pro kohokoli, kdo ji může využívat a těžit z ní. Jak zapojení roste, uživatelé se více integrují do své komunity a navazují vztahy s dalšími nájemci i týmy. v budově  Vytvářejí také digitální prostor pro poskytování zpětné vazby manažerům.

 

 

 

 

Byla prokázána silná korelace mezi počtem přátel v budově a záměrem rezidenta obnovit jejich nájemní smlouvu. Bez přátel má v úmyslu obnovit pouze 29 procent obyvatel, zatímco ti s přítelem skočí na 38 procent. Téměř 50 procent lidí se sedmi a více přáteli má v úmyslu obnovit. Tato přátelství lze inspirovat interakcí na novinkách, jako je ten, který hostí Spaceflow. Například Cobblestone provozuje v Kodani budovu pro více rodin s 92 bztovými jednotkami, kde byla podpora při používání novinek součástí procesu přihlašování uživatelů. „Aktivita na novinkách rostla od kladení otázek a získávání místních doporučení, přes prodej sedacích souprav a hledání někoho, kdo by zaléval květiny, když byli nájemníci mimo město,“ uvedla Anna Gäfvert Veloso, vedoucí komunitního managementu ve Spaceflow. "Vyrostl v fungující a přátelský ekosystém."

Vytváření dobrých vztahů však není užitečné pouze pro nájemce; když týmy v budově mají snadnou komunikaci s nájemci, může to týmům managementu ušetřit čas. Čas je pro správce nemovitostí velmi cenným zdrojem. „Tato aplikace nemusí nutně vyžadovat více času nebo úsilí, vyžaduje změnu způsobu práce,“ vysvětlil Veloso. "Pokud můžete celou budovu provozovat prostřednictvím platformy, šetří to čas a dává manažerům více času na důležité věci, jako je budování vztahů s nájemci." Pokud máte obtížného nebo nešťastného nájemce, bude řešení problémů trvat déle. “

Platformy pro nájemce jsou konsolidovaným řešením mnoha společných výzev a příležitostí, kterým čelí týmy správy budov a jejich obyvatel. Protože jsou všechny funkce nebo procesy orientované na nájemce v budovách a komunitách, které podporují, převedeny do digitální vrstvy, zjednodušuje to prakticky každý proces pro nájemce i manažery. Od vyřešení požadavků až po monetizaci budov, rezervační systémy, funkce inteligentních budov a další - tyto platformy představují bezproblémový a udržitelný způsob, jak si udržet náskok díky současné technologii a přidání dalších funkcí podle potřeby.

Přecházíme k používání aplikace pro všechno, co děláme. Pokud máme hlad, otevřeme si naše telefony, abychom si objednali doručení nebo našli nový recept. Cítíte se ve stresu? K tomu je také aplikace (mnoho používá Calm). Dává smysl jít do aplikace vyřešit jiné problémy, jako je vyhořelá žárovka, nebo si rezervovat místnost pro schůzku. "Všechny budovy potřebují pro své obyvatele jeden operační systém." Obyvatelé by nemuseli přeskakovat z jedné aplikace do druhé, aby mohli efektivně využívat svůj prostor,“ nastínil Lukáš Balík, generální ředitel Spaceflow. "Platformy zkušeností nájemníků se vyvinuly jako hlavní integrátor budov a nyní hrají klíčovou roli jako zastřešující prostředek pro téměř každý případ použití v budově."

Důležité je pokračující vzdělávání o tom, co je zkušenost nájemce a jak je kontextově relevantní pro správce nemovitostí a jako konkurenční výhoda. Racionálním dalším krokem je řešení výzev a usnadnění života nájemcům i týmu budovy při přilákání a udržení obyvatel. "Nejde jen o práci s komunitami, ale také o práci se zkušenostmi." Poskytujeme nájemcům větší životní zkušenost,“ uvedl Jaconelli.

Zdroj: // Spaceflow