S ohledem na to mnoho majitelů nemovitostí a správců aktiv v současné době přehodnocuje, jaký by měl být jejich produkt a nabdka, aby zůstali konkurenceschopní a jak by měla odrážet všechny nejnovější trendy (myslí na digitalizaci, vzdálenou práci, ESG, očekávání blahobytu, data). Se všemi cíli, které by měly být pokryty, může být pro pronajímatele obtížné orientovat se správnou cestou pro svůj jedinečný obchodní případ.

Pokud jde o implementaci technologie, v rozhovorech, které vedu, se opakuje jedna otázka: co je v kompetenci pronajímatelů a jaká témata by měl každý jednotlivý nájemce řešit.

Jak jsem psal ve svém předchozím článku, vstupujícím do této nové éry, věřím, že každá budova by měla mít digitální vrstvu, která umožní lepší život v budovách. Aby to bylo možné povolit, je třeba spustit vlastnosti v operačním systému, aby se pro cestující vytvořilo vylepšené prostředí.

Ale každý OS je složitá věc a je třeba zvážit mnoho případů použití. Když už mluvíme o komerční budově, co to znamená? Kde byste měli jako pronajímatel nebo správce aktiv začít?

Z našeho pohledu má platforma zkušeností s nájemcem dvě vertikály:

Propojená budova a portfolio - nastavit infrastrukturu pro budoucí integrace, zefektivnit komunikaci, umožnit mobilní přístupový systém, správu hostů, platby, hlášení problémů, vybavení a služby na vyžádání, monitorování energie a konečně pracovat s analytikou, abychom porozuměli potřebám a preferencím zákazníků. Dohromady to představuje srdce budovy. Posílení postavení nájemců - každý nájemce by měl být schopen nastavit své soukromé digitální prostředí, kde může provozovat svá pracoviště novým způsobem práce (agilní, hybridní, hub&spoke, atd.) s funkcemi podporujícími rezervaci pracovních stolů ihned na vyžádání, zasedací místnosti, monitorování obsazenosti, údaje o kvalitě ovzduší a mnoho dalšího

Úspěch pronajímatele do značné míry závisí na úspěchu nájemců. Úspěch nájemní společnosti do značné míry závisí na úspěchu týmů a jednotlivců, jejich štěstí, produktivitě a na druhé straně loajalitě.

"Sportovní" nájemníci by proto měli být jednou z hlavních priorit pronajímatele. Závěrem by měl progresivní pronajímatel představit obě vrstvy. Tento strategický přístup staví majitele těchto změn do rukou se správnou technologickou infrastrukturou, která přitahuje, zachovává a plně zmocňuje nájemce.

Kromě toho přináší plnou výhodu zůstat konkurenceschopným na trhu, který se silně posouvá k operacím flexibilního vesmíru. Nakonec se pronajímatelé připraví na budoucnost s technologickými možnostmi a úspěšně integrují fyzické i digitální aspekty života v budovách. Se správným operačním systémem již vaše budova není součástí hardwaru, který vyžaduje CAPEX pro každou aktualizaci, ale spíše automobilem Tesla, který se aktualizuje, aby udržel krok s neustále se měnícím světem.

Díky obrovskému úsilí našeho týmu, vstupům od našich klientů a partnerů plánujeme významnou aktualizaci platformy Spaceflow, která bude vydána v polovině roku 2021. Naším cílem v této aktualizaci je umožnit pronajímatelům po celém světě nejlepší běžnou technologií, aby mohli obě tyto vertikály implementovat snadnějším způsobem. Na co se těšit? Naše platforma získá nový vzhled a bude plně integrovaná a přizpůsobitelná. Všechny moduly jsou v současné době vylepšovány na základě objevů produktů s obyvateli a dlouhodobé spolupráce s některými z předních světových vlastníků nemovitostí. Zůstaňte s námi!

 

Zdroj:// Spaceflow