Na jakých projektech Crestyl v současné době pracuje? Ovlivnila pandemie významně Vaši rozvojovou strategii?

Z pohledu kanceláří máme několik aktuálních projektů. Ve výstavbě máme poslední budovu v naší rozsáhlé čtvrti DOCK. Její dokončení je naplánováno na polovinu příštího roku. DOCK IN FIVE nabídne přibližně 21,5 tisíc m2 kancelářských ploch a obchodních prostor. Díky propojení kanceláří s byty v bezprostředním okolí je místo stále živé a celkovou unikátní atmosféru ještě podtrhuje velké množství zeleně a přilehlá řeka. V tomto úspěšném projektu jsou všechny již dokončené budovy prakticky ze 100 % obsazené nájemci, mezi které patří množství významných firem jako Saint-Gobain, Dáme jídlo, BNP Paribas Cardif Pojišťovna, ASSA ABLOY, LEGO Trading, Publicis Groupe, Henkel nebo Hornbach.

Chystáme i komerční část projektu Hagibor, konkrétně první dvě kancelářské budovy, které plánujeme uvést na trh již v tomto roce. Hagibor je nová čtvrť, která nahradí nyní zanedbané území v sousedství stanice metra Želivského, kde postupně vyroste celkem pět rezidenčních domů společně se šesti administrativními budovami s 110 tisíci m2 kanceláří. Vše propojí centrální pěší bulvár s obchody a restauracemi, který povede od metra, a náměstí s multifunkčním kulturním centrem. Součástí nové čtvrti Hagibor bude i obrovský dvouhektarový park.  Pro projekt jsme ke spolupráci získali světoznámého krajinářského architekta Michela Desvigne – ten vytvořil koncepci rozsáhlého veřejného prostoru, tvořícího celou čtvrtinu území.

A do třetice bych zmínil centrum Prahy, kde chystáme rekonstrukci historické administrativní budovy přímo na náměstí Republiky, ale i rozsáhlý projekt Savarin. Ten je umístěn přímo v sousedství pražského Václavského náměstí, které s odkazem na tradici václavských pasáží propojí s ulicemi Na Příkopě, Jindřiškou a Panskou. Zahrnuje pečlivou rekonstrukci stávajících historických budov a vznik úplně nového veřejného prostoru se zelení a otevřeným prostranstvím ve vnitrobloku. Jeho podobu navrhla ikona současné světové architektury a designu Thomas Heatherwick a jeho studio.

Mimo Prahu spouštíme úplně nový multifunkční projekt v samotném centru Brna, který vznikne na místě současné budovy Tesco Dornych, kde kromě obchodních prostor, hotelu a bytů vybudujeme i 4 kancelářské budovy.

A co se týče vlivu koronavirové pandemie na naše plány, věřím, že přichází doba, kdy svět pandemii dostane pod kontrolu a věci se začnou vracet k normálu. Sice postupně, ale začnou. Vzhledem k tomu, že všechny zmíněné projekty kromě Dock 05 jsou ve fázi povolování či příprav ke stavbě, tak předpokládáme, že efekt současné covidové pandemie na naše rozvojové plány nebude až tak silný.

 

Jak se v této specifické době daří kancelářským budovám?

Obecně lze říci, že probíhající pandemie měla zcela určitě vliv na řadu chystaných projektů. Nemyslím si, že by vedla k jejich zásadnímu odložení nebo dokonce zrušení, spíše jen ke zpoždění v začátku stavby. Důvodů je několik – banky v reakci na pandemii zpřísňují podmínky financování, čímž způsobují to, že se do výstavby dostanou pouze budovy s dostatečným předpronájmem. Také omezená funkčnost státní správy prodlužuje termíny pro získání všech potřebných povolení. U některých projektů, které jsou v tuto chvíli v raném stadiu rozpracovanosti, tak může dojít k jejich zastavení do doby, než bude vidět, jak se kancelářský trh po pandemii začne chovat. Současná pandemie tak může v budoucnu mít vliv na krátkodobý nedostatek nových kanceláří. Nicméně klienti budou stále více vyhledávat pracovní prostory podle nejnovějších standardů, odpovídajících měnícím se prioritám zaměstnanců. Takových budov nebude nikdy dost, protože jejich plánování a výstavba či redesign bude v čase vždy za měnícími se potřebami nájemců. O nejmodernější kanceláře tak bude zájem i nadále.

 

Čím Vás rok 2020 překvapil?

Celá situace související s epidemií koronaviru je něco naprosto bezprecedentního, co se týká všech po celém světě. Loňský rok byl opravdu velkou výzvou a u řady firem nastartoval velké změny ve vnímání toho, co klienti očekávají. Myslím, že nás tak všechny posunul v našem vlastním rozvoji dále.

Když to vezmu z toho byznysového pohledu, tak ty důsledky byly spíše sekundární – prodloužení doby administrativních kroků a složitá situace na stavebním trhu způsobená i nedostatkem pracovní síly ze zahraničí nám o několik měsíců posunula například zahájení stavby poslední administrativní budovy v projektu DOCK. Pozitivem lockdownu ale zase například bylo, že jsme si vyzkoušeli nové metody prodeje a prezentace nemovitostí, zjistili, co funguje a teď digitalizujeme velkou část našeho obchodního procesu.

 

Čím se Vaše budovy s kancelářskými prostory liší od ostatních budov jiných developerů na českém trhu?

Věříme ve vzájemnou synergii bydlení, kanceláří i obchodů, zde vidíme velký potenciál, který umíme velmi dobře využít. Proto se primárně soustředíme na vytváření projektů spojujících na jednom místě více funkcí spolu s volnočasovou náplní. Díky tomuto propojení jsme schopní investovat do okolní infrastruktury, ideálně ve spolupráci s místními samosprávami a sdruženími tak, aby to dávalo dlouhodobě smysl. Proto například v již zmíněném projektu DOCK v pražské Libni právě teď dokončujeme park o rozloze jednoho hektaru přímo v areálu na břehu řeky, který nabídne odpočinek v zeleni s vodními prvky a lavičkami, ale i možnost sportovního vyžití. Kromě fitness centra, sportovci v Dock ocení i speciální běžeckou tartanovou dráhu okolo celého areálu, který je i napojen na městské běžecké a cyklistické stezky, vedoucí do centra města a do Troje. Samozřejmostí je zázemí v podobě sprch, šaten a míst pro umístění kol přímo v budově. Díky přítomnosti vody mohou nájemci využívat i možnosti našeho Dock Marina Clubu. Víme, že zaměstnanci kanceláří takové věci ocení.

 

Pohled na DOCK (Foto: Crestyl)

Proč je rozmanitost pracovního prostoru tak důležitá?

Pro zaměstnance jsou jakékoliv „well being“ prvky velmi důležité. Lidé zejména nyní po té, co pracují většinu času z domova, potřebují být motivováni. Musí chtít do kanceláří jezdit, protože kromě odpovídajícího pracovního prostředí a funkčního designu v samotné firmě najdou v budově a okolí i možnosti pro efektivní a příjemné trávení mimopracovního času.

 

Zaznamenali jste během posledních 12 měsíců nějaké významné změny v pohybu cen kanceláří?

Nezaznamenali. Důvodem je zejména to, že většina institucionálních pronájmů je uzavírána na dobu minimálně 5-ti let, takže trh nereaguje příliš rychle.

 

Jaké jsou trendy v současné kancelářské výstavbě? Zaznamenáváte jiné požadavky od zákazníků ohledně kancelářských prostor? Práce v kanceláři nebo homeoffice. Jaký způsob práce preferujte a proč? Jaký názor máte na homeoffice?

Osobně předpokládám, že drtivá většina zaměstnanců bude opět pracovat převážně z kanceláří s tou výjimkou, že oproti časům před pandemií část své pracovní kapacity budou moci svobodně využívat i pro práci z domova. Dojde tak k propojení společného a vzdáleného pracovního prostředí, ne z pohledu nutnosti, ale volby. Práce z kanceláře bude u většiny oborů převažovat, protože oproti práci na dálku nese nesporné výhody – týmovou spolupráci, inovaci, předávání zkušeností, zapojení lidí a nespornou produktivitu. To povede ke změně designu pracovního prostředí, vzniknou hybridní pracovní místa. Část pracovních míst bude sdílena, kolaborativní část pro agilní práci v týmech bude zabírat větší plochu než doposud. Bude docházet i k decentralizaci kanceláří a diverzifikaci lokací – lidé budou pracovat na více místech, aby neztráceli tolik času přesunem. Nové trendy podpoří i další nárůst co-workingových kanceláří, které budou firmy využívat také pro vykrytí dočasných potřeb. Změny v systému práce budou podpořeny i novými technologiemi – budou hrát ještě významnější roli v propojení digitálního a fyzického světa tak, aby zaměstnanci mohli efektivněji „přepínat“ mezi fyzickou kanceláří a prací na dálku.

 

Myslíte si, že momentální situace změní strategii nájemců, pokud jde o m2 potřebných do budoucna?

Do budoucna musíme očekávat určité zmenšení potřeb firem na expanzi, avšak v případě normálního ekonomického vývoje bude toto kompenzováno růstem nové poptávky. V konečném důsledku tak nepředpokládám dramatické změny.

 

O Crestyl

Česká developerská skupina CRESTYL je lídrem trhu v budování víceúčelových projektů – rezidenčních, obchodních i kancelářských nemovitostí, které se propojují v jeden perfektně fungující a živý celek.