Záměr je navrhován v severovýchodním cípu k. ú. Modřice, severně od stávajících prodejen sportovních potřeb a nábytku (Decathlon, Moebelix, XXXLutz), a to na plochách, které jsou z části využívány k zemědělské výrobě.

Dotčené plochy jsou ze západní strany ohraničeny dálnicí D2. Východní hranice je tvořena protipovodňovou hrází, za kterou protéká Ivanovický potok. Ze severu dotčené plochy sousedí s pozemky, jež jsou využívány k intenzivní zemědělské výrobě. Jižní hranice je tvořena stávajícími obchodními domy (Decathlon, Moebelix, XXXLutz) a jejich parkovišti, resp. areálovými komunikacemi.

Obchodní centrum Modřice – umístění záměru v rámci širšího území

Hypermarket

Náplní prodeje hlavního objektu je prodej potravinářského zboží a ostatního doplňkového zboží (průmyslové, domácí apod.). V objektu budou umístěny i nájemní jednotky pro drobný prodej, které budou v rámci zprovoznění objektu pronajaty drobným podnikatelským subjektům. V současné době nejsou provozovatelé známy. Ze zkušenosti z podobných objektů se dá upřesnit, že se bude jednat o nájemce např. prodej novin a časopisů vč. tabáku, lékárna, móda, knihy, květiny apod. případně drobné provozovny potravinářského charakteru.

V hlavním objektu budou umístěny i potravinářské výroby hlavního provozovatele – pekárna a masné výroby. V rámci záměru bude realizován i restaurační provoz a kavárna.

Součásti záměru je i vybudování dopravní infrastruktury, tj. realizace areálových komunikací navazujících na předchozí etapu a rozšíření parkovišť o cca 1220 parkovacích stání pro potřeby hypermarketu.

Rozsah investičního záměru

Plocha řešeného území celkem 86 813 m2 Zpevněné plochy 32 220 m2 Plochy ČS PHM vč příslušenství (mycí linka, mycí boxy) 1 245 m2 Plochy zeleně 18 348 m2 Zastavěna plocha hypermarketu 17 890 m2 Počet parkovacích míst: 1 220 (osobní auta)

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru

Zahájení výstavby I Q / 2020 Ukončení výstavby a zahájení provozu IV Q / 2022

Zdroj/foto: www.retrend.cz/EIA (Amec Foster Wheeler s.r.o.)