зPronájmy průmyslových prostor v letošním roce zdraží o 5,5 procenta. V Asii a Americe plánují, nebo již realizují projekty dvě pětiny developerských společností, zájem o oblast Afriky je zhruba poloviční. Vyplývá to ze Studie developerských společností H1/2019, zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se společností KPMG Česká republika.

Nabídka v segmentu průmyslových nemovitostí bude podle ředitelů developerských firem v letošním roce spíše stagnovat. Zatímco v regionech České republiky očekávají developeři mírný nárůst nabídky o 1,1 procenta, v hlavním městě naopak predikují pokles 0,6 procenta. Sestupný trend však bude dále pokračovat a rok 2020 přinese pokles nabídky v celé České republice – v regionech dosáhne podle ředitelů meziroční pokles úrovně 2,0 procenta, v Praze pak půjde dokonce téměř o dvojnásobek (pokles 3,6 procenta). Tyto predikce jsou přitom mnohem pesimističtější než v poslední Studii developerských společností Q4/2018, kdy byl pro rok 2020 odhadován růst nabídky o 0,9 procenta v regionech a mírný pokles 1,0 procenta na území hlavního města.

„Nabídka nové výstavby pro průmyslový development bude postupně klesat, vzhledem k obavám investorů z možného příchodu ekonomického zpomalení v příštích letech. Toto snížení nové výstavby vychází z předpokládaného snížení poptávky po těchto prostorách, ke kterému by mělo dojít již v příštím roce. Vliv má i znatelný růst cen nájmů a snaha nájemců snižovat nutné m2 , které potřebují a tímto způsobem ušetřit,“ uvádí Jiří Vacek, ředitel společnosti CEEC Research.

Svůj pohled přidává také Pavel Dolák, Director, KPMG Česká republika.„Nízká neobsazenost průmyslových nemovitostí (cca 4 až 4,5 %) spojená 2 s nárůstem nájmu a zvýšeným zájmem investorů o průmyslové nemovitosti budou mít pozitivní dopad na vývoj nabídky, který podpoří, i přes očekávané zpomalení, stále ještě rostoucí ekonomika. Obdobně jako v posledních letech se ale nedá očekávat růst spekulativní výstavby nových průmyslových nemovitostí, který se bude držet na velice nízké úrovni a bude záležitostí pouze největších průmyslových developerů. I v následujících letech bude pokračovat trend ve výstavbě energeticky úsporných budov a poskytování dodatečných služeb nájemníkům. Stále více také uslyšíme o developmentu brownfieldů. Jinou oblastí budou investice do modernizace stávajících hal postavených před více než 15 lety tak, aby odpovídaly aktuálním požadavkům nájemníků.“ Vývoj sektoru komentuje i Klára Sobotková, obchodní ředitelka, Panattoni Europe. „Trh průmyslových nemovitostí připomíná končící večírek, na němž už došly chlebíčky, ale účastníkům se ještě ani náhodou nechce domů. Kvůli komplikovanému povolovacímu procesu a spíše negativnímu přístupu ze strany měst a obcí ubývají plochy vhodné pro průmysl. Očekáváme tedy jednoznačně pokles nabídky. Tento trend bude celorepublikový, v Praze a dalších větších městech se však může projevit výrazněji než v jiných lokalitách.“

I v roce 2019 bude pokračovat dlouhodobý převis poptávky nad nabídkou. Zájem o průmyslové nemovitosti se v tomto období v regionech zvýší o 2,1 procenta, v Praze se pak bude pohybovat na úrovni kladné stagnace (růst 0,3 procenta). V roce 2020 však podle developerských společností zaznamenáme mírný pokles i v poptávce po průmyslových prostorách, a to o 0,3 procenta v regionech a 0,9 procenta v hlavním městě. „Poptávka po průmyslových nemovitostech by se stále měla vyvíjet pozitivním směrem. Hlavními faktory jsou stále lokalita, logistická dostupnost, pracovní síla a také potencionální možnost dalšího rozšíření v rámci dané lokality v budoucnosti,“ říká Jan Lidral, Marketing Manager, Central Europe, Takenaka Europe GmbH.

Poptávku po pronájmu průmyslových staveb přitom v současné době nejvíce ovlivňuje potřeba firem rozšířit výrobní plochu a snaha o získání lepších podmínek. Tyto dva faktory ohodnotili ředitelé developerských společností na stupnici od 0 do 10 známkami 9,0, respektive 7,4 bodu. Nejmenší vliv na aktuální zájem o průmyslové nemovitosti má naopak příliv nových firem z ČR na trh (5,1 bodu z 10). V souvislosti s Brexitem očekává zvýšenou poptávku v Praze nadpoloviční většina (56 procent) developerských společností, dalších 11 procent souhlasí alespoň částečně.

Dotázaní ředitelé se jednoznačně shodli na faktu, že ceny pozemků pro výstavbu průmyslových hal za poslední rok vzrostly. Také to je jedna z příčin zdražování pronájmů, přičemž jejich ceny v letošním roce v průměru vzrostou o 5,5 procenta. Následující rok pak plánují developeři další navýšení pronájmů o 3,9 procenta. „ČR dosahuje stropu svých možností v nabídce pracovní síly, zejména pro průmyslovou výrobu. Nabídka chytrých technologií nestačí doplnit tento deficit, proto se domnívám, že i poptávka po průmyslových nemovitostech bude mít stagnující, případně pouze mírně růstový charakter,“ tvrdí Viliam Záthurecký, ředitel, Leis, a. s..

Developerský projekt mimo Českou republiku plánuje nebo již realizuje 89 procent developerských společností v Evropě, o Americe a Asii hovořilo v tomto kontextu 44 procent ředitelů a na africký kontinent rozšiřuje své aktivity zhruba pětina (22 procent) firem.

Zdroj/foto: www.retrend.cz / CEEC Research s.r.o./CEEC Research s.r.o., Titulní ilustrativní foto (www.pexels.com)