Mezinárodní developerská společnost HB Reavis oznámila úspěšné završení své první emise nezajištěných dluhopisů v hodnotě 1,25 miliard Kč (46,2 milionů eur) na český kapitálový trh. Zvýšila tak celkový objem finančních prostředků získaných od listopadu 2013 na středoevropských kapitálových trzích na téměř 150 milionů eur.

 

Nejnovější emise byla uskutečněna formou veřejné nabídky, která trvala do 14. dubna 2016 a byla následována soukromou nabídkou vybraným institucionálním investorům. Dluhopisy byly emitovány poté, kdy HB Reavis oznámil ve své konsolidované účetní závěrce za rok 2015 zvýšení konsolidovaného čistého zisku o 175 % na 245 milionů eur. Celková částka emise včetně zvýšené základní součásti byla upsána. Více než 71 % emitovaných dluhopisů upsali institucionální investoři, zbývající část soukromí bankovní klienti.

 

Emise byla kótována na pražské burze cenných papírů. Jde o dluhopisy s proměnlivým variabilním kupónem, s přirážkou 4 % k referenční sazbě PRIBOR 6M a splatností v březnu 2021; po přepočtu na euro transakce odpovídá celkové úrokové sazbě ve výši 4,86 %. Tyto nezajištěné dluhopisy byly emitovány společností HB REAVIS Finance CZ s. r. o. a jsou kryty zárukou skupiny HB Reavis. Příjmy budou použity k rozšíření akvizičních a developerských procesů.

 

„Naše premiéra na českém kapitálovém trhu byla nesmírně úspěšná, čímž se opět potvrdila důvěra investorů v obchodní strategii a finanční postavení HB Reavis. Tato emise posiluje pozici společnosti HB Reavis jakožto emitenta nezajištěných dluhopisů na vícero trzích," uvedl Marian Herman, finanční ředitel skupiny HB Reavis.

 

Emisi dluhopisů zajišťovala UniCredit Bank Česká republika a Slovensko a Komerční banka (skupiny Societe Generale).

 

„Přesto, že se jednalo o první emisi nezajištěných dluhopisů HB Reavis na českém kapitálovém trhu, působivá účetní rozvaha a řízení peněžních toků v kombinaci se zavedeným obchodním modelem byly klíčové ukazatele pro zájem investorů," řekl Martin Vinter, ředitel pověřený řízením mezinárodních trhů, UniCredit Bank.

 

„Díky profesionálnímu přístupu HB Reavis a její schopnosti konzistentně prezentovat investorům obchodní případ emise dluhopisů se vedoucím manažerům úspěšně podařilo umístit celou emisi napříč širokou základnou investorů," dodal Jan Pokorný, výkonný ředitel, strukturální finance, Komerční banka.

 

Mezinárodní developerská skupina HB Reavis byla založena v roce 1993 v Bratislavě. Působí ve Spojeném království, Polsku, České republice, Slovensku, Maďarsku a v Turecku. Společnost doposud realizovala celkem 887 000 metrů čtverečních moderních kanceláří, obchodních a zábavních prostor a logistických nemovitostí. Více než 1 milion metrů čtverečních je ve fázi realizace, plánování nebo povolování výstavby.