Klíčové finanční ukazatele:

• zvýšení čistého zisku o 175 % na 244,6 mil. eur z 89,1 mil. eur v roce 2014;

• zvýšení provozního zisku o 128 % na 302,5 mil. eur z 132,6 mil. eur v roce 2014;

• podstatné zlepšení návratnosti vlastního kapitálu, jež dosahovala 29,3 % v porovnání s 10,8 % v roce 2014;

• nárůst celkových aktiv o 16 % na 2,1 miliardy eur, přičemž hodnota čistých aktiv dosahovala téměř 1,2 miliardy eur;

• zvýšení poměru mezi celkovým zadlužením a celkovými aktivy z 26,5 % ke konci roku 2014 na 29,7 % ke konci roku 2015, čímž se skupina blíže posunula ke své cílové kapitálové struktuře;

• peněžní rezervy koncem roku 2015 činily 115,4 mil. eur, tj. 5,5 % celkové účetní rozvahy.

 

Klíčové obchodní ukazatele:

• rekordní působení v oblasti pronájmu napříč všemi tržními prostředími, se smlouvami uzavřenými na téměř 200.000 m2 hrubé pronajímatelné plochy, což představuje zvýšení o 43 % v porovnání s rokem 2014;

• dokončení čtyř administrativních projektů ve třech evropských hlavních městech (Varšava, Praha a Bratislava) s celkovou hrubou pronajímatelnou plochou 107.900 m2;

• sedm administrativních a jeden maloobchodní projekt ve výstavbě ke konci roku 2015 ve čtyřech zemích s celkovou cílovou hrubou hodnotou rozvoje přesahující jednu miliardu eur;

• pokračující posilování a diverzifikace rozvojového potenciálu prostřednictvím akvizice rozvojových ploch ve Varšavě a v Budapešti s celkovou cílovou hrubou hodnotou 632 mil. eur;

• prodej dokončeného bratislavského investičního projektu Forum Business Center I za 46,2 mil. eur ve sledovaném účetním období;

• nové dluhové financování v celkovém objemu přesahujícím 300 mil. eur.

 

Pavel Trenka, výkonný ředitel HB Reavis Group, uvedl:

„Úsilí celého našeho týmu se přeneslo do podoby nejlepších finančních výsledků v historii skupiny HB Reavis. Věřím, že tyto výsledky potvrzují funkčnost naší strategie. Vložili jsme značné úsilí do diferenciace svých produktů a vytváření pracovních prostředí na míru konkrétních požadavků našich zákazníků. V loňském roce si 66 nových klientů s přibližným počtem 15 tisíc zaměstnanců zvolilo naše administrativní projekty pro své podnikatelské aktivity. Být jejich partnery je pro nás velká čest, avšak toto partnerství chápeme i jako obrovský závazek zaručit, aby tyto podniky i zaměstnanci měli z našich prostor co největší prospěch."

 

Obchodní ukazatele za loňský rok zahrnují:

- největší smlouvu na pronájem kancelářských ploch v historii skupiny HB Reavis v Metronom Business Center v Praze, uzavřenou se společností SAP, jednou z největších softwarových společností na světě (27.322 m2 hrubé pronajímatelné plochy včetně možnosti budoucího rozšíření);

- největší smlouvu o pronájmu v Polsku (19.226 m2 hrubé pronajímatelné plochy včetně možnosti budoucího rozšíření) v Konstruktorska Business Center, uzavřenou s gigantickou polskou pojišťovnou Powszechny Zakład Ubezpieczeń, SA (PZU);

- dokončení administrativních projektů Postepu 14 a budovy C Gdanski Business Center ve Varšavě, Metronom Business Center v Praze a budovy A Twin City v Bratislavě.

 

Trenka dodal: „Navzdory prohlubující se nejisté situaci na trzích ve Velké Británii a v Polsku očekáváme, že se díky zdravé diverzifikaci na dalších trzích naše tržní vyhlídky zlepší. V zájmu prohloubení zeměpisné diverzifikace jsme uskutečnili strategické posouzení možností potenciální expanze a v příštím roce předpokládáme začlenění dalšího trhu do našeho portfolia. V roce 2016 navíc očekáváme zahájení výstavby tří vysoce prestižních a rozsáhlých projektů: prvotřídní výškové budovy v srdci Varšavy, projektu „města ve městě" v Budapešti a nákupního centra Nivy Mall v Bratislavě."

 

Mezinárodní developerská skupina HB Reavis byla založena v roce 1993 v Bratislavě. Působí na klíčových trzích ve střední a východní Evropě (Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko), ve Spojeném království a v Turecku. Společnost doposud realizovala celkem 871 000 metrů čtverečních moderních kanceláří, obchodních a zábavních prostor a logistických nemovitostí. Dalších více než 1,12 milionu metrů čtverečních je ve fázi realizace, plánování nebo povolování výstavby. Na všech trzích využívá HB Reavis integrovaný obchodní model zahrnující development, výstavbu, správu majetku a investiční management.