Samotný rezidenční projekt Malý háj je dnes velmi dynamicky se rozvíjející nová bydlící lokalita.Jde o městskou lokalitu, která je ideálním místem pro příjemný a klidný rodinný život . Lokality, které nabízí vysoký standard městského typu bydlení v rodinných domech sou důležité pro rodiny s dětmi ako i pro rezidenční projekty, kde jsou hřiště, parky, vodní plochy a zároveň i městské služby a obchody. Stále více si uvědomujeme hodnotu svého času, proto je pro nás důležitý i faktor bezproblémové městské dopravy. 

Mezi základní parametry, které určují aktuální a budoucí hodnotu lokality, patří především: pracovné příležitosti, dostupnost a kvalita škol, možnosti trávenia volného času, životné prostředí a bezpečnost.

Typickým příkladem takových úspěšných projektů je výstavba rodinných domů v Britské čtvrti ve Stodůlkách nebo ve štěrboholském Malém háji.

(source: reality.idnes.cz)