Stěhovací vozy převážející kancelářské vybavení IT společností a firemních center sdílených služeb budou v letošním roce křižovat Prahou velmi často. Firmy z tohoto sektoru (IT a center sdílených podnikových služeb) patřily v loňském roce k vůbec nejaktivnějším nájemcům na pražském trhu kancelářských prostor. Podepsaly nájemní smlouvy na celkem 84.000 m2 a s 31% podílem na čisté realizované poptávce (tzv. net take-up) dosáhly absolutního prvenství. V loňském roce byla také uzavřena historicky největší nájemní, agenty plně zastupovaná transakce na pražském kancelářském trhu – společnost SAP si pronajala téměř 25.000 m2 v administrativní budově Metronom. Letos tak do nových kanceláří v Praze 5 SAP sestěhuje téměř 2.000 zaměstnanců svých tří provozů. K výrazným pronájmům IT firem na pražském trhu patří také: Avast Software (15,000 m2 v budově Enterprise), Microsoft (11,500 m2 v BB Centrum budova Delta) či Oracle (10,400 m2 v Aviatice). Letošní rok začal také slibně. Společnost CSC Computer Sciences si pronajala 9,400 m2 v administrativní budově Enterprise Office Center a další IT firmy/centra sdílených služeb na trhu vhodné prostory hledají. Praha je podle celosvětového žebříčku společnosti Tholons tzv. „2015 Tholons 100 Outsourcing Destinations“ jednou z nejlépe hodnocených evropských lokalit vhodných pro zřízení a provoz outsourcingových center/center sdílených podnikových služeb. 

 

Nejvýznamnější nájemní transakce IT a firemních center sdílených služeb v Praze 2014 - 2016:

 

2016 CSC Computer Science 9.400 m2  Praha 4 / Enterprise Office Center

2015 SAP 25.000 m2 Praha 5 / Metronom

        Avast Software 15.000 m2 Praha 4 / Enterprise Office Center

        Microsoft  11.500 m2 Praha 4 / BB Centrum Delta

        Oracle 10.400 m2  Praha 5 / Aviatica

        ICZ 7.000 m2 Praha 4 / Kavčí Hory Office Park

        STRV 5.600 m2 Praha 8 / River Garden II and III

2014 HP 18.000 m2 Praha 4 / BB Centrum Delta

        MSD Global IT Centre 6.200 m2 Praha 5 / Riverview

        Amazon 6.000 m2 Praha 6 / Blox

 

„Podle našich zkušeností se firmy stěhují obvykle po zhruba 10 – 12 letech. Důvodem bývá obvykle jejich fyzický a vnitřní morální růst a s nimi spojená zcela přirozená potřeba větších a kvalitnějších prostor. V loňském roce navíc firmy (nejen z oblasti IT) využily příznivé situace na trhu, kdy developeři dokončili rekordní množství nových administrativních budov. Pokud jsme našli kanceláře v obdobné cenové relaci a lepší kvalitě, stěhování do nových prostor dostalo téměř vždy zelenou. Valná většina IT firem díky tomu zvýšila kvalitu svých prostor,“ uvádí Petr Kareš, vedoucí oddělení zastupování nájemců společnosti JLL.

 

„Výše uvedené IT firmy věnovaly přípravě svých nových prostor velkou péči. Relokace v jejich pojetí nebyla pouhým přesunem stávajících kanceláří blíže do centra Prahy, ale intenzivně se zabývaly zvýšením kvality vnitřního prostoru a celkovým uspořádáním interiéru. Maximálně se zaměřily na to, aby vyšly vstříc požadavkům svých často mladých zaměstnanců (z generace Y, tzv. Millennials) a aby maximálně využily možností, které přináší digitální revoluce, na níž se samy podílí“ uvádí Kevin Turpin, vedoucí průzkumu trhu ze společnosti JLL, a dodává: „například společnost Microsoft se věnovala řadu měsíců přípravě kompletní workplace strategy a přišla s řadou inovativních řešení. Video z nových kanceláří firmy Microsoft, které jsme natočili v rámci projektu Kanceláře budoucnosti, si můžete prohlédnout na našich internetových stránkách www.officefinder.cz.“    

 

Podle výroční zprávy s názvem Sektor sdílených podnikových služeb v České republice 2016, kterou připravila asociace ABSL (Association of Business Leaders Service) mimo jiné ve spolupráci s JLL, je v České republice aktuálně více než 180 center sdílených služeb. Téměř polovina z nich (48 %) se nachází v Praze, 22 % v Brně a 21 % v Ostravě. V tomto sektoru bylo v roce 2013 zaměstnáno celkem 50.000 lidí, v roce 2015 již 65.000 lidí (nárůst o 30 %) a do roku 2020 se očekává další růst až k hranici 100.000 osob. Zatímco dříve se centra sdílených podnikových služeb zaměřovala především na centralizovaný provoz či outsourcing finančních a účetních služeb, dnes centra poskytují mnohem širší záběr služeb – od IT, přes HR, marketing a zákaznické služby, až po výzkum a vývoj.

 

„Pracovní nároky na zaměstnance v oblasti IT a center sdílených podnikových služeb jsou vysoké – očekává se vysokoškolské vzdělání (v případě IT technického charakteru, v případě sdílených center podnikových služeb dle konkrétního zaměření technické, ekonomické či humanitní), jazyková vybavenost (vynikající angličtina + další světové či specifické jazyky dle geografického zaměření daného centra) a připravenost k dalšímu profesnímu vzdělávání (např. v podobě pokročilého reportingu, analytických a zákaznických služeb). Na druhé straně na trh v současné době přichází tzv. generace Y, která má odlišné představy o tom, jak, kdy a za jakých podmínek pracovat. Ideálem není vyčerpávající pracovní tempo (10-12 hodin denně, pět, šest či sedm dní v týdnu), ale zajímavá a obohacující práce, která umožní také uspokojivý společenský a rodinný život. V boji o talenty pomáhá i inovativně vybavené pracovní prostředí a flexibilní pracovní doba, která umožňuje skloubit pracovní a soukromé cíle (tzv. work-life balance). Firmy, které se tomuto trendu přizpůsobí, mají největší šanci nové talenty získat a udržet,“ uvádí Eduard Forejt, ředitel rozvoje obchodu ve společnosti JLL.