Na měnicí se trendy pracovního života reagují nejen samotní zaměstnavatelé, ale také poskytovatelé kancelářských prostor. Centrum Business Link Visionary z pražských Holešovic proto představilo nové možnosti předplatného, které lépe odpovídá poptávce klientů. Zatímco díky produktu Unlimited získá zákazník přístup do předem vybraných prostor pro všechny své zaměstnance, v rámci Stretch má za malý příplatek k dispozici přístup pro určený počet zaměstnanců. Pronajatý prostor však může současně využívat pouze předem daný počet osob.

Business Link Visionary, kanceláře

„Díky novému systému předplatného mají naši zákazníci příležitost rozšířit počet zaměstnanců, kteří mohou využívat všechny výhody našich flexibilních kanceláří. Navíc jde o účinný způsob, jak snížit fixní náklady za pronájem neefektivně využívaných kanceláří,“ vysvětluje výhody nových produktů Jana Gerhátová ze společnosti Business Link. Představené formy předplatného navíc reflektují trend, kdy velké společnosti sestavují dočasné týmy na krátkodobé projekty. V této fázi jsou vhodným řešením flexibilní servisované kanceláře jako Business Link Visionary a klient se může soustředit na optimalizaci pracovních činností.

Perfektní kancelářské prostory

Jednou z největších výzev dnešních manažerů je zvyšování flexibility a vytváření nástrojů pro zatraktivnění zaměstnavatele. Dnes již v mnoha odvětvích běžná práce z domova často odkrývá své slabé stránky, a proto jsou řídící pracovníci nuceni hledat nová řešení. Právě možnost změny pracovního prostředí je pro zaměstnance důležitým přínosem. Díky nově představeným předplatným získávají klienti Business Link Visionary ještě snazší přístup k perfektním kancelářským prostorům, které se mohou stát výrazným pracovním benefitem.

O chod našich prostor se stará největší podpůrný tým na trhu. Jejich využívání je velice snadné a komfortní. Rezervaci míst v rámci předplatného si zákazníci řídí prostřednictvím jednoduché aplikace,“ dodává na závěr Gerhátová.

Zdroj/foto: www.retrend.cz / Allmedia4U s.r.o.