Řečníci ze zahraničí i z České republiky hovořili o různých aspektech tohoto tématu - od představení vhodných materiálů a technologií, měření vlivu na uživatele až po celkovou filozofii vytváření zdravého a příjemného vnitřního prostředí.


Chris Pottage z World Green Building Council otevřel konferenci představením tématu z pohledu výzkumu, který realizovala tato organizace v minulých dvou letech. Účastníkům přiblížil detailně metodiku pro měření jednotlivých aspektů vnitřního prostředí a míry vlivu na uživatele. V úvodu promluvil také Slawomir Szpunar ze společnosti Saint-Gobain, která podpořila druhou fázi globální kampaně výzkumu kvality vnitřního prostředí pro oblast retailu a implementaci metrik v oblasti kancelářských budov.

Ron Bakker z britského studia PLP Architecture představil jednu z nejvíce technologicky vyspělých kancelářských budov The Edge a Erik Zwaan z holandské pobočky Schneider Electric promluvil o jejím technologickém řízení. Všechna získaná data o provozu budovy jsou analyzována a uživatelé si následně mohou nastavit parametry vnitřního prostředí například ve své kanceláři. Jedním z hlavních témat následné diskuze byla budoucnost budov a její závislost na řízení dat.

Zástupci společnosti Saint-Gobain představili materiálové novinky pro zdravé vnitřní prostředí s dopadem například na akustiku a tepelný komfort. Jan Řežáb ze společnosti JRD nastínil, kam směřuje výstavba zdravých a šetrných domů, a zmínil i takové zajímavosti, jako je vybudování vlastní lesní školky či tvorba komunitních zahrad u bytových domů. Posledním řečníkem v této části byl Petr Štěpánek, zástupce Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, který své předřečníky doplnil pohledem na problematiku bydlení při tvorbě strategického plánu hlavního města Prahy.

Podle zdroje: http://www.czgbc.org