Komentář:

Jan Babka, Vedoucí oddělení pronájmů kanceláří, Knight Frank:

„Situace na pražském kancelářském trhu zůstává víceméně stabilní jako v předešlých čtvrtletích. ,Nájemci upřednostňují spíše prodloužení svých smluv než stěhování do nových kanceláří. Většina firem vyčkává a zefektivňuje své prostory, vyjednávají si také flexibilitu, aby mohli rychleji reagovat na případné změny na trhu. Stále přetrvává u některých firem trend stěhování z okrajových office hubů směrem blíže centru. Snaží se tak atraktivní lokalitou a novými prostory přilákat pracovní sílu zpět do kanceláří.“

Úvod

Prague Research Forum (PRF) zveřejňuje údaje o trhu s kancelářskými prostory za první čtvrtletí roku 2024. Členy PRF jsou společnosti CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, iO Partners, Knight Frank a Savills, které sdílejí základní informace o kancelářském trhu v Praze za účelem poskytování co možná nejúplnějších, nejpřesnějších a nejtransparentnějších dat o jeho vývoji.

Činnost Prague Research Fora podporuje instituce RICS.

Nabídka kancelářských budov

Celková velikost kancelářských ploch v Praze činí 3,9 milionů m2. V prvním čtvrtletí byla dokončena jedna kancelářská budova – Roztyly Plaza (21 700 m2) v Praze 4. Ve stejném období také začala výstavba projektu PernerKa (9 300 m2) v Praze 8, jedná se o první započatou novou výstavbu od druhého čtvrtletí 2022. Ve výstavbě je aktuálně 71 300 m2, z toho 82 % bude dokončeno letos. V roce 2024 by tak mělo být dodáno na trh 80 300 m2, což je o 18 % méně než v roce 2023 a výrazně pod dlouhodobým průměrem.

Většinu stávající nabídky moderních kanceláří (74 %) tvoří budovy třídy A, přičemž podíl nejkvalitnějších prostor s hodnocením AAA v celkovém objemu kancelářských prostor dosahuje 20 %.

Realizovaná poptávka

Celková hrubá realizovaná poptávka (včetně obnovených smluv – tzv. renegociací – a podnájmů) dosáhla
v prvním čtvrtletí roku 2024 celkem 108 700 m2, což v mezikvartálním srovnání představuje pokles o 35 %. Oproti stejnému období předchozího roku jde o 19% pokles.

Čistá realizovaná poptávka dosáhla 46 000 m2, o 38 % méně než ve stejném období loňského roku a o 25 % méně než v předchozím čtvrtletí.

Obnovení stávajících smluv (tzv. renegociace) měly největší 57% podíl na celkové hrubé realizované poptávce. Podíl nově pronajatých prostor a expanzí ve stávajících budovách představoval 38 % z celkové hrubé realizované poptávky, zatímco předpronájmy nových kanceláří ve výstavbě tvořily pouze 4 %. Zbylé 1 % tvořily podnájmy již pronajatých prostor.

Nejvyšší hrubá realizovaná poptávka byla v prvním čtvrtletí zaznamenána v městských částech Prahy 4 (27 %), dále pak v Praze 8 (25 %) a v Praze 1 (16 %). Největší poptávka po kancelářích byla realizována technologickými společnostmi (17 %) a společnostmi z finančního sektoru (13 %).

Významné pronájmy

Mezi nejvýznamnější transakce prvního čtvrtletí roku 2024 řadíme Trinity Bank v Trinity Palace v Praze 1, jehož je rovněž majitelem (7 600 m2), dále obnovení stávajícího nájmu a expanze společnosti Grant Thornton v budově Parkview (5 000 m2) v Praze 4 a prodloužení stávající smlouvy společnosti Mattoni 1873 v budově myhive Palmovka 4 (3 800 m2) v Praze 8.

Podíl neobsazené plochy a čistá absorpce

Čistá absorpce vyjadřuje změnu obsazených kancelářských prostor na trhu za dané období. V porovnání s předchozím čtvrtletím obsazená kancelářská plocha vzrostla o 8 900 m2.

Neobsazenost kanceláří v prvním čtvrtletí letošního roku mírně mezičtvrtletně vzrostla o 30 bazických bodů na stávajících 7,5 %, meziročně se míra neobsazenosti nezměnila. Celková rozloha volných kanceláří dosáhla 292 000 m2. Nejvíce volných prostor bylo v Praze 4 (65 900 m2) a v Praze 5 (60 700 m2). Naopak nejméně neobsazené plochy bylo v Praze 2 (5 600 m2) a v Praze 10 (6 400 m2), které však patří mezi malé trhy dle celkového objemu kanceláří. V procentuálním vyjádření byla nejvyšší míra neobsazenosti v Praze 3 (19,8 %) a Praze 7 (13,2 %), nejnižší v Praze 8 (3,0 %) a Praze 10 (4,2 %).

Nájemné

Nejvyšší dosahované nájemné v prvním čtvrtletí tohoto roku mírně vzrostlo na 27,50–28,00 eur za m2 na měsíc v centru města, 18,00–19,00 eur za m2 na měsíc ve vnitřních a 15,50–16,00 eur za m2 na měsíc ve vnějších částech města.