Účelem soutěžní přehlídky je zmapovat tvorbu mladých začínajících architektů do 33 let, pomáhat mladým tvůrcům najít místo na současné architektonické scéně, zapojit je do tvorby kvalitního veřejného prostoru, přiblížit architekturu široké veřejnosti, podpořit veřejnou diskusi o architektuře a získat různé pohledy na nové využití starých míst a objektů v kontextu krajiny, venkovských sídel a měst. Soutěžní přehlídku Young Architect Award 2015 podporují všechny tuzemské fakulty vyučující architekturu.

 

Téma letošního ročníku nabízí soutěžícím spoustu možností, jak svůj projekt uchopit. „Nový život pro stará místa“ zahrnuje místa opuštěná, zanedbaná, nevyužitá, ale i zapomenutá. Způsobů, jak s takovým prostředím pracovat, se nabízí spousta. Záleží jen na soutěžících, jak se zadáním naloží. Výsledné práce tak nabídnou různé pohledy na nové využití starých míst a objektů v kontextu krajiny, venkovských sídel a měst.

„Soutěžní přehlídka prací mladých architektů a studentů architektonických škol pomáhá nejen mladým architektům - porovnáním, zviditelněním a případně oceněním úrovně jejich práce, ale i školám poskytujícím architektonické vzdělání - porovnáním, zviditelněním a případně oceněním práce jejich absolventů. Do třetice pomáhá soutěž Young Architect Award 2015 svým veřejně prospěšným zadáním: „Nový život pro stará místa – udržitelný rozvoj prostředí“ veřejnosti - porovnáním, zviditelněním a případně oceněním zájmu o živé, každodenně žité a možná právě proto již nevnímané a zastřené problémy architektury a prostředí, ve kterém žijeme“ říká děkan FA ČVUT v Praze Ladislav Lábus, patron soutěže.

 

Opět jsou vystaveny všechny přihlášené práce. Vedle vítězných prací, které vybírá odborná porota, bude na základě veřejnosti hlasů udělena i Cena veřejnosti.

 

Více informací na strance http://yaa.cz/