Problémy, problémy

Nebudeme si nic nalhávat. Pokud si firmy objednají společnost, která by jim měla navrhnout, realizovat a dodat interiér, znamená to hodně starostí. Kromě obrovských nákladů pro firmu to také často znamená nedodržení termínu dodání a rostoucí vynaložené náklady. Dá se něčemu takovému předejít? Česko po vzoru zahraničí pomalu objevuje krásy služby Design & Build.

V zahraničí je oblíbenou službou Desing & Build. Češi začínají její krásy teprve objevovat.

Co je Design & Build

Design & Build je služba od jednoho smluvního partnera, která firmám doručí návrh, realizaci a dodávku komerčního interiéru na klíč. V zahraničí spolu takto běžně kooperují nájemci kanceláří a dodavatelé,jedná se dokonce o velmi oblíbenou formu spolupráce.

Do Česka se tento trend pozvolna dostává a má za úkol především uspořit náklady nájemcům, ale také zefektivnění realizace celého interiéru a dodržet harmonogram stavby, což je v České republice doslova rarita. Díky službě Design & Build lze také dosáhnout transparentní komunikace mezi oběma stranami, kdy si klient a dodavatel mohou maximálně důvěřovat.

Uspořit náklady nájemcům, zefektivnit realizaci celého interiéru a dodržet harmonogram. To je služba Design & Build.

Přirovnání ke sportovnímu týmu

K tomuto trendu se vyjádřil také Daniel Matula ze společnosti CAPEXUS: „Službu Design & Build lze připodobnit dobře k sehranému sportovnímu týmu. Architektonický návrh, projektová dokumentace, povolení na úřadech, stavební práce a dodání nábytku realizuje vlastní tým jednoho dodavatele a přebírá kompletní záruky za jednotlivé fáze díla.”

To jsou dle fit-outového specialisty jen některé z výhod, které se za službou skrývají. Firma CAPEXUS se snaží tento trend přibližovat svým zákazníkům již 7 let, od začátku působení na českém trhu.

Společnost CAPEXUS přirovnává tuto službu k dobře sehranému sportovnímu týmu, kde spolu všichni kooperují.

Jak to vypadá v praxi

Jak ale služba Design & Build funguje v praxi? Běžně se společnostmi tvořící interiér začínáte sezením nad půdorysovým řešením. Správně by to mělo být ale jinak. Nebo alespoň firma CAPEXUS rozhodně nezačne spolupráci s klientem právě nad podobnými studiemi.

Je důležité pochopit filozofii společnosti, jak vypadá celkový styl práce klienta a jakou má nájemce vizi do budoucna. To vše musí empaticky vnímat interiérový designér. Design & Build má tedy v první řadě za úkol propojit firemní kulturu s konkrétním nájemním prostorem, který má omezené technické možnosti.

Společnost CAPEXUS se snaží pochopit filozofii společnosti, které pak přizpůsobuje celkový interiérový design.

Můj obrázek

Být o krok napřed se vyplatí

Architekt společnosti CAPEXUS Jakub Seči si dokonce myslí a zaměstnavatelům radí, aby byli obezřetní už při výběru samotných prostor: „Nejlepší je obrátit se na poskytovatele Design & Build už ve fázi hledání vhodných prostor budoucího sídla nebo showroomu, abyste si ověřili, že vaše představy budou v souladu s daným prostorem.”

Firmě se může vyplatit, když poskytovatele služby Design & Build kontaktuje již při výběru prostor.

Vyberte si z více variant

V prvním okamžiku přichází na řadu tzv. návrh spaceplanu. Po jeho odsouhlasení se probírá tzv. cost plan, který má za úkol stanovit předběžné náklady, které bude muset nájemce při realizaci a vybavení interiérůvynaložit. Klienti mohou ocenit především to, že cost plan se připravuje ve více cenových variantách. Dobré tedy je, že řešení lze vybrat s ohledem na rozpočet, který může být častokrát daný centrálou nebo omezený kvůli událostem ve společnosti.

Proces pokračuje domluvením koordinační schůzky s nájemcem a architektem, projektantem i projektovým manažerem. Na této schůzce se už obě strany baví o konkrétních věcech. Tedy jakou bude mít celý projekt konkrétní podobu a s jakým časovým harmonogramem mají obě strany počítat.

Klient komunikuje s dodavatelem konkrétní podobu projektu i časový harmonogram. Na výběr má také z více cenových variant.

Šetření nákladů

To, že je od prvního okamžiku již v prvotní přípravné fázi sestaven vlastní tým odborníků, má několik výhod. V první řadě lze ušetřit značný finanční obnos investorovi, protože nemusí platit externí pracovníky a jejich mnohdy vysokou marži. Výhodou je také jednodušší koordinace, protože se kolegové z týmu navzájem dobře znají. Vědí, dle jaké stanovené metodiky mají pracovat a tím posouvají celý projekt rychleji k jeho završení.

Co je ale vůbec nejdůležitější je fakt, že poskytovatel služby Design & Build ušetří klientovi množství starostí tím, že mu předkládá jedno konečné řešení za více profesí ve stejném okamžiku. Neexistují tedy jednotliví dodavatelé jako v případě běžných dílčích plnění díla. To vede k absenci problémů v podobě nedorozumění a přenášení zodpovědnosti mezi architekty, projektanty a realizační firmou.

Již v prvotní fázi celého projektu je sestaven tým odborníků, který je velmi dobře koordinovaný.

Můj obrázek

Na řadě je projekt

Je náročné realizovat takový projekt a jak vůbec probíhá? Konkrétně společnost CAPEXUS, tedy její interiéroví designeři, s klientem připraví celkový návrh kanceláří. Jakmile klient odsouhlasí design, přichází poskytovatel služby Design & Build s připraveným položkovým rozpočtem stavby. Tento rozpočet může klient následně použít pro ověření ceny díla.

Koordinaci stavební realizace má na starosti opět garant služby Design & Build. Ten si spolu s klientem nastaví pravidelné koordinační schůzky nebo kontrolní dny přímo na stavbě interiéru, při kterých mohou diskutovat vše potřebné.

Klient a garant služby Design & Build spolu pravidelně hovoří na koordinačních schůzkách, nebo kontrolních dnech přímo na stavbě interiéru.

Díky Design & Build firma ušetří

Výhody, které nikdo u služby Design & Build nemůže zpochybnit, jsou především ušetřené provozní náklady a uživatelský komfort, který budoucí interiér nabídne zaměstnancům firmy. Již zmínění architekti i projektanti mají totiž bohaté zkušenosti, neboť se specializují právě na komerční interiéry. Ví tak nejlépe, jaké materiály a technologie v daném prostoru využít a zároveň při tom brát maximální ohled na komfort zaměstnanců, údržbu i provozní náklady.

Samozřejmostí jsou úsporné technologie osvětlení, chytře řízené chlazení či stínění. Klienti tedy ušetří i v budoucnu, protože nebudou muset vynakládat finance na zbytečné metry čtvereční kanceláří a osvětlení, které nikdo nepotřebuje. Vše je navrženo funkčně a variabilně.

Díky službě Design & Build klienti ušetří i v budoucnu, kdy nemusejí platit za zbytečné a nepotřebné metry čtvereční kanceláří a osvětlení.

Design, důležitý pojem

V tomto pojetí design nepředstavuje pouze architektonický návrh. Slovo design v názvu popisované služby vnáší do celého projektu také celkovou vizi a pojetí interiéru. Toho ale dosáhnout lze jen při komplexním pojetí celé služby, což lze realizovat právě díky koordinované stavební činnosti.

Celé to uzavírá Daniel Matula ze společnosti CAPEXUS: „Předáním hotových interiérů v rámci Design & Build pro nás služba nekončí. Navržená řešení se ověřují skutečným prostorem, navíc interiér i potřeby klienty se vyvíjí v souvislosti s rozvojem jeho týmů. S klientem tak po dobu dalších měsíců a let zůstáváme v kontaktu, a zároveň získáváme cennou zpětnou vazbu i pro další interiéry.”

Jestliže vás služba zaujala a líbí se vám nápady této společnosti, neváhejte se podívat na firmu CAPEXUS, její pracovní nabídky a měňte s nimi prostory velkých společností i startupů.

Zdroj: www.vimvic.cz