„Na realizaci objektu, který vyroste na ploše současného parkoviště, vymezené ulicemi Evropská, Pivovarská a Svatopluka Čecha, máme podle smlouvy 335 dnů. Už v lednu 2022 by zde tedy mohl začít provoz,“ uvedl Jan Kutač, ředitel oblasti Sokolov ze závodu Pozemní stavby Západ společnosti Swietelsky stavební. Ta pro stejného investora předloni dokončila i ostrovskou pobočku.

 

„Otevření chebské pobočky bude představovat další etapu naší snahy vytvářet podmínky pro rozjezd start-up firem a posilovat inovační aktivity v celém regionu,“ uvedl Petr Haak, jednatel společnosti EHC Czech.

Její projekt zaměřený na vybudování infrastruktury pro podporu inovativního podnikání je v Karlovarském kraji největší. Ve třech městech zahrnuje dvě administrativní budovy a čtyři provozní haly. Po jeho dokončení bude k dispozici přes 15 tisíc m² a Podnikatelský inkubátor Kanov bude službami pokrývat celý kraj. Tím by se měla podpořit i spolupráce soukromého sektoru s vědci a výzkumníky.

Podnikatelský inkubátor Kanov byl v Karlových Varech otevřen v lednu 2015. Dnes zahrnuje už tři poloprovozní haly o ploše 9500 m², kanceláře a administrativní budovu. V ní zájemci o start-up program najdou vybavená pracoviště se všemi službami, včetně poradenství. V létě 2019 pak byla otevřena pobočka v Ostrově s poloprovozní halou o ploše přes 3000 m² pro výrobu a skladování. Nyní tedy projekt vstupuje i do Chebu.

 

Zdroj:// Retrend