Ken Riggs, prezident společnosti RERC, uvedl: „V této době rostoucí nejistoty jsou reálná nebo tvrdá aktiva s výnosem vázaným na pronájmy, jako jsou komerční nemovitosti (CRE), považována za relativně atraktivnější a méně nejistá než alternativní investice. Komerční nemovitosti poskytují během hospodářského poklesu diverzifikaci podobnou akciím a dluhopisům, protože se vyznačují nízkou volatilitou a stálými příjmy.”

Společnost RERC ve zprávě Zpráva o evropském realitním trhu: vnímané riziko (European Real Estate Market Briefing: Bracing for Risk) poskytuje analýzu evropského úvěrového trhu a transakcí a financování ve sféře komerčních nemovitostí. Při zohlednění rizika je nejdůležitější finanční hodnota kolaterálu a spravedlivé posouzení hodnot vyžaduje větší přístup k vysoce kvalitním datům. Vzhledem k tomu, že k investicím dochází na místní úrovni, rozhodli jsme se také zaměřit na konkrétní trh, Nizozemsko, kvůli zvýšené aktivitě, kterou zde společnost RERC zaznamenala.

Hugo Raworth, ředitel společnosti RERC Europe, uvádí: „Ano, ceny komerčních nemovitostí jsou v tuto chvíli v maximální výši a nabízí pouze skromné výnosy, ale na rozdíl od ostatních investic poskytuje bezpečnost podobnou dluhopisu s dodatečnou možností růstu hodnoty aktiv”.

Odborné znalosti společnosti RERC v oblasti globálního oceňování poskytují čtenářům jedinečné poznatky o trhu komerčních nemovitostí v Evropě. Společnost v současné době každoročně provádí odhad hrubé hodnoty aktiv. A to v hodnotě téměř 1,1 bilionu EUR v Severní Americe, Evropě a Asijsko-pacifické oblasti. Pouze v Evropě provedla společnost RERC v uplynulém roce ocenění aktiv ve výši 28,8 miliardy EUR.

O společnosti RERC, součásti SitusAMC

Společnost RERC je předním poskytovatelem oceňování a správy oceňování v oblasti komerčních nemovitostí. Mnoho z předních světových institucionálních investorů, včetně tří z šesti největších penzijních fondů v USA, čtyř z pěti největších amerických životních pojišťoven podle celkových aktiv a tří největších správců investic do nemovitostí, se spoléhá na odborné znalosti RERC v oblasti oceňování, které jim pomáhají identifikovat a spravovat příležitosti v jejich portfoliích. RERC také spolupracuje se dvěma velkými poskytovateli portfoliových úvěrů a může tak poskytovat správu ocenění a přezkumy ocenění třetích stran. RERC odpovídá za prověrky a konzultace v rámci institucionálních nemovitostí po celém světě, a to čtvrtletně v hodnotě více než 250 miliard USD.

Zdroj/foto: www.retrend.cz / PROTEXT/Ilustrativní foto (www.pixabay.com)