„V prvním čtvrtletí roku 2019 jsme opětovně dosahovali velmi dobrých výsledků,“ uvedl generální ředitel společnosti Martin Němeček a dodal: „Nadále nám rostou příjmy i ziskovost a naše kapitálová struktura je nadmíru silná.“

Mezi hlavní údaje o hospodaření a významné události za první čtvrtletí roku 2019 patří:

Celková hodnota aktiv dosáhla ke konci sledovaného období výše 8,7 mld. EUR, což představuje nárůst o 0,5 mld. EUR oproti konci roku 2018, a to zejména díky navýšení stavu hotovosti a hotovostních ekvivalentů. Celkové výnosy dosáhly výše 163 mil. EUR (nárůst o 12 % oproti prvnímu čtrvtletí 2018), díky kombinaci vlivu akvizic z let 2018 a 2019 a nárůstu výnosů z nájemného (like-for-like) o 3,2 %. Míra obsazenosti celého portfólia vzrostla v prvním čtvrtletí roku 2019 na 94,7 %, ve srovnání s obsazeností ve výši 94,5 % ke konci roku 2018. Zdroje z provozních činností (funds from operations, FFO) vzrostly na 50 mil. EUR (nárůst o 8 % oproti prvnímu čtvrtletí 2018). Čistá hodnota aktiv (NAV) dle EPRA zůstala beze změny na hodnotě 4,5 mld. EUR. Ukazatel úrokového krytí (net interest coverage ratio, net ICR) se ve sledovaném období zvýšil na 7,7× (ve srovnání s hodnotou ukazatele 4,2× za rok 2018) v důsledku úspěšného refinancování skupiny v letech 2017 a 2018. Čistá výše poměru dluhu k hodnotě property portfolia, LTV, se mírně zvýšila z hodnoty 36,7 % ke konci roku 2018 na hodnotu 37,4 %. Podíl nezatížených aktiv k celkové hodnotě aktiv se zvýšil na 67 %, oproti podílu ve výši 65 % na konci roku 2018. Podíl zajištěného dluhu klesl na 32 % celkového dluhu ve srovnání s hodnotou 37 % na konci roku 2018. V únoru 2019 vydala CPI Property Group seniorní dluhopisy v hodnotě 450 mil. HKD (přibližně 50 mil. EUR). V březnu 2019 vydala CPI Property Group seniorní dluhopisy v hodnotě 350 mil. USD (přibližně 312 mil. EUR). V březnu 2019 vydala CPI Property Group seniorní nezajištěné dluhové nástroje Schuldschein v celkové hodnotě 170
mil. EUR. V březnu 2019 pak CPI Property Group získala od syndikátu 11 regionálních a mezinárodních bank tříletý nezajištěný revolvingový úvěr ve výši 510 mil. EUR. Po vydání hybridních dluhopisů v dubnu 2019 se celková dostupná likvidita skupiny zvýšila z částky přibližně 1 mld. EUR na konci prvního čtvrtletí na současnou hodnotu převyšující 1,5 mld.
EUR. Dluhopisový EMTN program skupiny byl v dubnu 2019 navýšen na 5 mld. EUR.

„Naše týmy opět dokázaly zajistit vynikající výsledky,“ uvedl finanční ředitel CPIPG David Greenbaum, a dodal: „Svou pozornost budeme i nadále zaměřovat na vytváření dlouhodobě udržitelných hodnot a i v letošním roce budeme pokračovat v investicích do našeho portfolia.“

Zdroj/foto: www.retrend.cz / CPI Property Group