„Památková ochrana a spojení moderní architektury s historickým kontextem je jedním z našich speciálních témat. Mezi naše vlajkové projekty patří Jinonický zámeček, kde renovujeme národní kulturní památku ze 17. století, nebo projekt U Milosrdných, kde vstupujeme s moderní architekturou do srdce pražské památkové rezervace. Oběma projektům věnujeme speciální péči tak, aby jejich výsledná podoba byla pro své okolí přínosem. Rádi bychom proto přispěli svými zkušenostmi do diskuze, zda se má stavět v historickém centru měst a jak k případné stavbě přistupovat, aby město nedevastovala, ale obohacovala,“ říká Jaroslav Vondřička, partner a ředitel společnosti V Invest. Mezi další témata V Investu potom patří stavba bytů a domů, které jsou šetrnější k životnímu prostředí, a také družstevní bydlení.

Asociace developerů

Asociace developerů jako silná oborová organizace, jejímž cílem je kultivace činnosti developerů a zlepšení obrazu celého odvětví skrze otevřenou diskuzi s veřejností a zástupci státní správy je přitom vhodnou platformou, na které lze podobná témata otevřít.

„Asociace developerů se dlouhodobě snaží o nastavení jasných pravidel v oblasti územního rozvoje a dodržování vysokého etického standardu při podnikání v této oblasti. Velmi nás těší, že stále více developerských společností se k této snaze připojuje,“ říká Tomáš Kadeřábek, ředitel Asociace developerů. „Jsme velmi rádi, že nás s Asociací developerů pojí podobné hodnoty. Snahu Asociace o kultivaci trhu a moderování diskuze se všemi zainteresovanými stranami dlouhodobě podporujeme. Nyní přišel čas, abychom se sami zapojili do těchto aktivit a přispěli naším dílem k tomu, aby slovo ‚developer‘ přestalo být sprostou nadávkou,“ dodává Jaroslav Vondřička.

Společnost V Invest CZ, a.s. je rezidenční developer působící na českém realitním trhu od roku 1991. Jejím cílem je vyhovět potřebám klientů v různých životních etapách, které jsou spojeny s odlišnými nároky a požadavky na bydlení. Díky promyšlenému přístupu buduje nemovitosti, které poskytují svým obyvatelům jedinečné místo k životu a jejichž hodnota v čase roste. Jednotlivé projekty jsou pečlivě plánovány tak, aby byly v souladu s charakterem konkrétní lokality a byly pro ni přínosem.

Zdroj/foto: www.retrend.cz / Madison Public Affairs s.r.o./Titulní foto – V Invest Development s.r.o. – LOOX PROSEK APARTMENTS