Stavba nové budovy ČSOB, resp. příprava stavební jámy na labském nábřeží v lokalitě Aldis byla zahájena loni v prosinci. „Společnost SYNER teď bude pokračovat železobetonovým skeletem, kterým se postupně objeví nad terénem, a na jaře přibudou konstrukce fasád, zelené střechy a montáže veškerého technického vybavení,“ uvedl Ivo Koukol, jenž má program výstavby nových budov ČSOB na starosti. „Jsme rádi, že budeme realizovat tuto zakázku a věříme, že i na ní zúročíme bohaté zkušenosti z výstavby office center,“ sdělil jednatel SYNER Robert Špott.

Mimopražská budova ČSOB bude sídlem významných bankovních útvarů

V regionální královohradecké centrále, jinak označované zkratkou HHQ, by měla od roku 2021 pracovat více jak tisícovka zaměstnanců banky. Vedle regionálních služeb se však největší mimopražská budova ČSOB stane sídlem významných bankovních útvarů s celorepublikovou působností, kterými jsou především call centrum a zpracovatelské centrum.

ČSOB v Hradci Králové

Budova HHQ, jejímiž autory jsou architekti z ateliéru Projektil, bude zajímavá také mimořádnou ohleduplností k životnímu prostředí. Unikátní bude například svým hospodařením s tepelnou energií – k vytápění a chlazení objektu budou sloužit tepelná čerpadla využívající energii ze zemního masivu prostřednictvím 108 energetických jímacích pilot, hlubokých až 200 metrů. „Tyto systémy spolu s vysoce kvalitním, aktivním pláštěm objektu, využíváním akumulačních schopností konstrukcí, důslednou rekuperací tepla z vnitřních zdrojů a uspořádáním pro přirozené provětrávání budovy umožní dosáhnout příznivého vnitřního prostředí budovy při velmi úsporném provozu,“ doplnil Ivo Koukol.

Nejen banka, ale kavárna

V objektu se počítá s regionální bankovní pobočkou, veřejně přístupnou kavárnou nebo drobnými obchody a službami v parteru, jež napomohou oživení lokality. U budovy chce banka umístit drive-in vkladový a výběrový bankomat, který bude obsluhován klienty přímo z okénka vozidla.

Zdroj/foto: www.retrend.cz / SYNER s.r.o.