Na jakých projektech CAPEXUS v současné době pracuje? Ovlivnila pandemie významně Vaši rozvojovou strategii?

Martin Židek: S několika velkými firmami pracujeme na transformačních projektech, kdy se mění nejen pracoviště, ale celková kultura.

Avast se rozhodl přeměnit své pracovní zázemí ve jménu spolupráce, firemní kultury a komunity. Avast nabízí dva typy kontraktů – dva až tři dny z kanceláře nebo práci odkudkoliv v neomezeném rozsahu – kanceláře jsme tak museli uzpůsobit tomu, že zaměstnanci v nich netráví pět dní v týdnu. V rámci prostoru jsme tak navrhli dostatek tichých zón pro soustředěnou práci, a mimo jiné implementovali takzvané mini studios určené práci mimo klasickou pracovní stanici, pokud chce člověk změnit prostředí. Tyto mini studios slouží také neformálním schůzkám, workshopům, či brainstormingovým setkáním. Firma získává jasně dedikovaný prostor pro spolupráci a kreativní schůzky, klasickou práci u stolu, potkávací zónu se samoobslužnou kavárnou a prostory pro odpočinek a soustředění. Nové kanceláře tak podporují flexibilitu, variabilitu, wellbeing a příležitosti pro potkávání.

Flexibilita, digitalizace a udržitelnost jako hlavní trendy na vzestupu se promítají i do nového hubu, který podněcuje flexibilitu a kooperaci a který navrhujeme a realizujeme pro Vodafone. Firma očekává, že 60 % času budou zaměstnanci pracovat vzdáleně a zbylý čas stráví především spoluprací v kanceláři. Na 2 500 metrech tohoto hubu je jen 15 % věnováno klasickým pracovním místům, k ruce jsou zde zaměstnancům takzvané co-creation stations určené schůzkám a brainstormingovým aktivitám.

Většina prostoru je věnovaná potkávání, lidé z celé budovy mohou využívat také speciální tiché zóny určené regeneraci a možnosti usebrat myšlenky, jako je knihovna, zen garden, studovna a podobně. Koncept se navíc může překlopit do dalších zemí – pražská centrála byla zvolena jako pilotní projekt.

Autor Alexander Dobrovodský

 

Erika Bohatá: Pro T-Mobile postupně rekonstruujeme kanceláře ústředí na téměř 20 000 metrech čtverečních. Rekonstrukce přitom přinesla největšímu českému operátorovi kromě čerstvého designu kompletní proměnu charakteru pracoviště – z uzavřených menších místností se zaměstnanci přesunuli do otevřeného prostoru se systémem zónování. Nyní zaměstnanci pracují ve flexibilním prostoru, který se přizpůsobuje vykonávané činnosti. Celý designový koncept a pojetí zónování se promítly i v dalších lokacích T-Mobile – například v Mladé Boleslavi.

Projekty spojuje přesvědčení, že zaměstnanci budou převážnou část pracovní doby v kanceláři trávit spoluprací a kreativní činností v týmu, která se lépe vykonává při setkání tváří v tvář. Kanceláře se také stávají místem, kde se lidé dobře poznají a o to lépe se jim bude spolupracovat i na dálku.

 

Čím Vás rok 2020 překvapil?

Erika Bohatá: Jak rychle se firmy adaptovaly na novou situaci. Všechny společnosti se k tomu musely postavit čelem a home office nutně podporovat, což rozhodně nevnímáme jako změnu k horšímu. I práce z domova, pokud probíhá 5 dní v týdnu, má však své nevýhody a realitou většiny z nás se tak stává hybridní způsob práce – jako zaměstnanci si nejvíce vážíme možnosti volby, odkud chceme pracovat, ať už je to z domova, z kavárny, z přírody, z co-workingového centra či právě kanceláře dané firmy.

Martin Židek: Radikálně se změnil přístup k prostoru. Postupem času si firmy uvědomily, že se zaměstnanci v plném složení do kanceláří nevrátí a začaly přemýšlet o hospodaření s prostory – COVID byl svého druhu katalyzátor změny, která předtím probíhala jen pomalu. Kvůli pandemii začali zaměstnavatelé pozitivně vnímat koncept flexibilního pracoviště, které dříve pro mnohé bylo nepředstavitelné. Firmy už nebudou potřebovat pro všechny své zaměstnance stálé pracovní místo a dobře nastavený podíl sdílení dokáže firmám ušetřit značné náklady na nájemném.

Není to ale tak, že by prostor, který díky chybějícím stolům ušetří, mohli celý podnajmout. Flexibilní kanceláře neznamenají, že nikdo nemá svůj pracovní stůl a tím to končí. Zaměstnanci musí mít nejen skříňky a úložné prostory, ale i dostatek kvalitně vybavených zasedaček, místa pro telefonování, brainstormingy a potkávání, jak ukazují příklady Avast, T-Mobile a Vodafone. Tyto aktivity jsou hlavním důvodem pro návrat do kanceláří po více než roční práci doma.

 

Autor Petr Anderlík

 

 Jaké jsou trendy v interiérech pracovišť?

Erika Bohatá: Již zmíněná flexibilita a s ní spojený hybridní způsob práce a zároveň důležitost kanceláře jako určité kotvy. Právě flexibilita – kdy si zaměstnanci můžou vybrat, odkud budou pracovat i v rámci kanceláře – je jedním z nejdůležitějších aspektů moderního funkčního pracoviště, a tento trend se bude spolu s udržitelností posilovat. S hybridním způsobem práce souvisí digitalizace a přizpůsobení zasedacích místností videohovorům – ti, kteří sedí v kanceláři i zaměstnanci připojení na dálku musí mít ze schůzky stejný zážitek.  

Čím dál důležitější a zaměstnanci poptávaný je wellbeing a zdravé pracovní prostředí s ergonomickým nábytkem, s výškově nastavitelným stolem, správnou výměnou vzduchu a tak dále.

 

Zaznamenali jste během posledních 12 měsíců nějaké významné změny požadavků klientů v oblasti designu kancelářského interiéru v reakci na pandemii Covid-19?

Apolena Weissová: Zaznamenali jsme větší poptávku po komplexním řešení pracovních prostor, neboť účel kanceláře se zcela zásadně odklonil od funkce individuální práce u stolu. Prostory je třeba více přizpůsobit tomu, co lidé opravdu v sídle společnosti potřebují. Nové zóny pro spolupráci, vzájemné setkávání, vybavení pro hybridní spolupráci, prostory pro kreativní práci, ale i tiché zóny pro hlubokou soustředěnou práci. 

Každá firma, a každé oddělení či tým uvnitř firmy jsou jiné a pro kvalitní návrh je potřeba společnost do detailu poznat. K tomu slouží služba workplace consultancy, bez které nelze zajistit opravdu kvalitní návrh interiéru. 

Často začínáme celofiremní inspirační prezentací nových trendů a možností v pracovních prostorech dané firmy, během níž také objasňujeme všechny dotazy a případné obavy z nového pracovního konceptu. Poté následují workshopy se zaměstnanci, během kterých se snažíme poznat pracovní rutiny, prostorové potřeby, týmového ducha, kulturu, atmosféru v oddělení, ale i zdali jim vyhovuje lokalita. Ptáme se také, zda by měli v prostorách zájem třeba o místnost na odpočinek či protažení nebo uzavřenou kancelář s dětským koutkem, kterou jsme realizovali například pro UniCredit Bank.

 

Autor Jiří Alexander Bendář

Nedílnou součástí poznávací fáze jsou i strategické rozhovory s managementem společností, kdy nás zajímá, kam firma chce směřovat, která oddělení se budou rozrůstat, která oddělení by se měla více propojovat. 

Na základě toho stanovujeme ideální zónování a rozřazení do “sousedství” podle tzv. workplace person. Díky tomu se nestane, že by u sebe seděly týmy, které by se navzájem rušily. Výsledkem analýzy je nejen počet metrů, který firma potřebuje, ale především velmi konkrétní podklad pro návrh pracoviště.

 

Pokračování příště...

 

Odpovídali Erika Bohatá, Apolena Weissová, Martin Židek.

Erika a Martin jsou našimi architektky s titulem Ing. arch z pražské ČVUT, Fakulty stavební, program Architektura a stavitelství. Erika Bohatá stojí za návrhem konceptu a designu pro společnosti: T-Mobile (Praha a Mladá Boleslav), Hello bank! by Cetelem, Sportisimo či Dáme Jídlo a ve společnosti CAPEXUS působí již 6 let. Martin Židek, který je v CAPEXu 4 roky rovněž vytvářel designový koncept pro T-Mobile, a dále například pro společnost MSC či Vodafone.

Apolena Weissová je od roku 2019 Workplace Consultant společnosti CAPEXUS. V minulosti se podílela na workplace strategii pro firmy jako Productboard, T-Mobile, Johnson & Johnson nebo KPMG. Je absolventkou oboru Budovy a prostředí na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze.

 

O CAPEXUS

Více než 100 odborníků ve společnosti CAPEXUS se specializuje na architekturu, realizaci, projektové řízení a poradenství v oblasti pracovního prostředí. Během 10 let proměnili pracovní prostředí pro více než 400 firem. CAPEXUS vyslechne vaše potřeby, navrhne úpravy interiéru a zajistí hladký průběh celého procesu realizace. Vaše nové kanceláře zařídí od A do Z.