Nejen první pacient za oceánem, ale úplně všichni si nyní musí přát, aby se Victoria-01, jak se nazývá klinická studie fáze 1, kterou Sotio čerstvě spustilo, proměnila ve Victory, v definitivní vítězství.

K němu je sice ještě pořádně daleko, avšak potenciál vyvinutého preparátu výrazně signalizuje právě fakt, že začíná být testován na lidech.

Pro Sotio je každopádně aktuální krok jedním z milníků na cestě, po níž jde za naplněním dost možná nejkurážnějšího byznysového plánu v Česku. Tím je vyvinutí a následná globální komercializace originálního léku proti rakovině.

Zahájili jsme výzkum přípravku u pacientů, u nichž selhaly ostatní léčebné postupy.

„Dítě“ zesnulého podnikatele tak dál nese naději na záchranu mnoha jiných životů a studie započatá ve Spojených státech, která hodnotí bezpečnost a účinnost přípravku SOT201, tuto naději posiluje.

„Zahájení klinické studie je důležitou součástí naší snahy o vývoj inovativních imunoterapií, které mohou řešit problémy léčby pevných nádorů. Nyní jsme zahájili výzkum aktivity přípravku SOT201 u pacientů, u nichž selhaly ostatní dostupné léčebné postupy,“ uvedl doktor Richard Sachse, ředitel klinického vývoje Sotio.

Jde totiž o to, že ačkoli současné léčivé přípravky založené na inhibici PD-1 receptoru, což je receptor na povrchu buněk, který se řadí se mezi takzvané kontrolní body imunitního systému, znamenají v protinádorové medicíně velký pokrok, stále na ně pozitivně reaguje jen menšina pacientů.

„Navíc i úspěšně léčení pacienti často získávají na tyto terapie rezistenci, což vede k dalšímu rozvoji nádorového bujení. K překonání těchto terapeutických omezení jsou proto zapotřebí nové léčebné postupy,“ dodal Sachse.

Přípravek SOT201 má nadějný protinádorový potenciál právě zejména u pacientů s primární nebo získanou rezistencí na inhibitory zmíněných kontrolních bodů imunitního systému. Ze zahájené klinické fáze vzejde hodnocení bezpečnosti, snášenlivosti a předběžné účinnosti přípravku v monoterapii u pacientů starších osmnácti let v pokročilých fázích nádorových onemocnění.

Do studie jsou teď zařazováni pacienti v MD Anderson Cancer Center v Houstonu. Další klinická pracoviště zahájí nábor pacientů v následujících měsících například v Česku, Belgii či Španělsku.