Radana Williamsová ze společnosti Colliers upozorňuje, že vzhledem ke snižování volných kapacit, respektive úbytku kanceláří k okamžité dispozici, a slabé výstavbě už deset let stabilní nájemné v posledních měsících významně rostlo: „Očekáváme, že u části trhu tento trend může i nadále pokračovat.“ Podle ní také některé společnosti přehodnocují své potřeby a snaží se ušetřit náklady tím, že omezí využívanou kancelářskou plochu.

Celková velikost moderních kancelářských ploch v Praze zůstala v letošním druhém čtvrtletí na hodnotě 3,85 milionů m2. Jak již bylo řečeno, nebyla do provozu uvedena žádná kancelářská budova, a také v rámci Prahy nedošlo k zahájení výstavby nového kancelářského projektu. Do konce roku 2023 je plánováno dokončení dalších sedmi kancelářských budov s celkovou plochou 66 800 m2. Ve druhém čtvrtletí roku 2023 bylo ve výstavbě přibližně 143 600 m2 kancelářských ploch.

Poptávka sílí…

Celková hrubá realizovaná poptávka (tzn. včetně přejednání stávajících smluv, tzv. renegociací, a podnájmů) dosáhla v druhém čtvrtletí roku 2023 velikosti 148 800 m2, což představuje meziroční nárůst o 23 % a rovněž nárůst mezičtvrtletně o 10 %.

Podíl nově pronajatých prostor a expanzí ve stávajících budovách představoval 41 % z celkové hrubé realizované poptávky, zatímco předpronájem nových kanceláří ve výstavbě činil 4 %. Majoritní podíl sjednaných transakcí tvořily přejednané stávající smlouvy (tzv. renegociace), a to 53 %.

Podnájmy již pronajatých prostor představovaly 2 % z realizované poptávky. Čistá absorpce, která vyjadřuje změnu obsazených kancelářských prostor na trhu za dané období, v porovnání s předchozím čtvrtletím vzrostla o 13 600 m2. Největšími transakcemi ve druhém čtvrtletí 2023 byla přejednání stávajících nájemních smluv, zejména společnosti DHL Information Services v areálu The Park (18 000 m2) v Praze 4 a firmy Microsoft v budově Delta na Brumlovce (16 100 m2) v Praze 4. Největší nový pronájem si dohodla společnost Sandoz v budově Enterprise (5 700 m2) v Praze 4.

… a neobsazenost klesá

Míra neobsazenosti moderních pražských kanceláří klesla ze 7,6 % v prvním čtvrtletí 2023 na 7,3 % ve druhém čtvrtletí. Celková plocha volných kanceláří tak na konci čtvrtletí dosáhla 279 600 m2. Nejvíce volných kancelářských prostor bylo v Praze 4 (53 800 m2) a Praze 5 (50 700 m2).
Nejvyšší dosahované nájemné (tzv. prime) se v druhém čtvrtletí tohoto roku stabilizovalo na hodnotách v rozmezí 26,50 – 27,00 eur za m2 za měsíc za nejlepší kanceláře v centru města, 17,75 – 18,25 eur v širším centru a 15,00 – 16,00 eur v okrajových částech města.