„V loňském roce se nám i přes pandemická omezení dařilo držet dobrý hospodářský výsledek. Konsolidovaný zisk skupiny dosáhl 92 milionů korun. Rozhodli jsme se, že zisk nebude rozdělen formou dividendy, ale zůstane ve skupině pro její další rozvoj. V dubnu jsme tak mohli navýšit základní kapitál u všech dceřiných společností, v případě CFIG Real Estate došlo k navýšení z 98 na 123 milionů korun. Od tohoto kroku si slibujeme posílení kapitálové přiměřenosti a zvýšení ukazatele equity ratio. Je také jasným psychologickým signálem, že se nám daří a chceme i nadále růst ve všech činnostech, kterými se naše skupina zabývá,“ říká Martin Chovanec, zakladatel skupiny CFIG.

Skupina dynamicky roste a podle Chovance konkrétně realitní trh nabízí v současné době řadu příležitostí pro investice s dobrým potenciálem.

„Rozhodli jsme se jít si na trh pro kapitál formou dluhopisové emise, protože jsme přesvědčeni o tom, že máme investorům co nabídnout. Chceme umožnit drobným retailovým investorům podílet se na našem úspěchu a získat zajímavý výnos z bezpečné investice,“ doplňuje Chovanec.

Nabízené dluhopisy představují zajímavé a bezpečné zhodnocení ve střednědobém horizontu. Finanční a investiční skupina CFIG vstoupila na trh v roce 2012 a je již etablovanou finanční institucí. Její dceřiná společnost CFIG Real Estate je v oblasti realit aktivní od roku 2018. Od té doby se portfolio vlastněných nemovitostí rozrostlo do vyšších desítek a má hodnotu zhruba 220 milionů korun.

Společnost se zabývá nákupem problematických nemovitostí v dražbách, exekucích, insolvencích či přímými výkupy. Následně u těchto nemovitostí provádí tzv. krizový management – odstranění právních vad, očištění od dluhů a rekonstrukce v případě potřeby. Tyto nemovitosti dále pronajímá nebo prodává konečným zájemcům.  Peníze získané z prodeje cenných papírů budou využity zejména na rozšíření realitního portfolia.

Emise dluhopisů označená jako CFIG Dluhopis 2020/I – ISN CZ0003528309 byla schválena rozhodnutím ČNB ze dne 22. dubna 2021. Prodej cenných papírů začne 1. července. Roční úroky ve výši 7,5 procent budou vypláceny vždy k 30. červnu až do konečné splatnosti emise, která je 30. června 2026.

O společnosti CFIG Real Estate

CFIG je česká finanční a investiční skupina, která se primárně zaměřuje na poskytování a zprostředkování spotřebitelských, podnikatelských a korporátních úvěrů, kde patří mezi přední nebankovní subjekty. Dále se věnuje realitní činnosti a investicím do umění formou nákupu uměleckých děl a budováním sbírky českého umění. Společnost působí na trhu od roku 2012, v roce 2020 došlo k transformaci na investiční skupinu holdingového typu a vznikly dceřiné společnosti CFIG Credit, CFIG Real Estate a CFIG Arts, které dílčí aktivity zastřešují. V roce 2018 založila společnost vlastní nadační fond, prostřednictvím kterého podporuje řadu charitativních aktivit na celorepublikové i regionální úrovni.

 

Zdroj:// Retrend