Nyní mají investoři možnost získat naráz dokonce celé realitní portfolio fondu, který ukončuje svou činnost. Hodnota budov se pohybuje v miliardách korun.

K prodeji je nabízí fond Nova Real Estate, který spravuje investiční společnost Redside. Do konce června chce vybrat vítěze tendru, s nímž by podepsala smlouvu o exkluzivitě. „Prodejní proces probíhá podle původního časového plánu a stále platí, že cílem je prodat portfolio jako celek,“ komentuje transakci Rudolf Vřešťál, šéf a zakladatel Redside.

Poradci ze společnosti Savills, kteří mají prodej na starosti, oslovili přes 90 potenciálních kupců z Česka i zahraničí a podle Vřešťála desítky z nich projevily zájem. Kolik závazných nabídek ale v tuto chvíli Savills vyhodnocuje, komentovat nechce ani Vřešťál, ani zástupci poradenské společnosti.

„Mezi hlavními zájemci budou české investiční skupiny, které dokážou spravovat a dále optimalizovat relativně různorodé portfolio tohoto fondu,“ říká Josef Karas, vedoucí investičního oddělení poradenské společnosti Knight Frank.

Co je na prodej

Nova Real Estate má investice ve dvou realitních segmentech: kancelářích a retailu. „Kancelářské nemovitosti tohoto fondu se nacházejí převážně v atraktivních lokalitách s dostatkem služeb a jsou rovněž vhodné k přeměně pro jiné účely. Retailové nemovitosti v portfoliu jsou zastoupeny prodejnami s potravinami a hobby markety, tyto typy nemovitostí jsou pro investory rovněž atraktivní,“ dodává Karas.

Mezi atraktivní nemovitosti patří několik kancelářských komplexů na pražském Andělu, včetně Smíchov Gate. V jedné z budov sídlí nyní farmaceutická společnost Pfizer a internetový kolos Google. Ve vlastnictví fondu jsou rovněž obchody sítě prodejen pro kutily Obi, prodejny Penny nebo například obchodní centrum Orlice Park Shopping v Hradci Králové.

Fond drží celkem 16 nemovitostí, z toho pět kancelářských komplexů v Praze a zbytek tvoří retailové parky a nemovitosti v různých částech Česka s celkovou účetní hodnotou přes 200 milionů eur, tedy okolo pěti miliard korun.

„Ze strany investorů je o portfolio poměrně velký zájem. Někteří investoři cílí na kancelářskou část, jiní na retailovou, nicméně několik investičních skupin má zájem o celek. Prodej celého portfolia jednomu novému vlastníkovi tedy vnímám jako zcela reálný,“ říká Karas.

Záměr prodat realitní portfolio jako jeden celek se tak může Redside zdařit. „Věřím, že když vše půjde dobře, na konci roku bychom mohli prodej vypořádat a po Novém roce vyplatit investory,“ dodává Vřešťál s tím, že podrobnosti o průběhu prodejního procesu nemůže komentovat.

Role zkrachovalé Arca Investments

Fond nicméně neprodává nemovitosti v nejlepší době, protože realitní fondy v USA i Evropě jsou pod tlakem a často musí svá aktiva přeceňovat směrem dolů. Ke zpeněžení realit byl ovšem fond donucen okolnostmi okolo krachu investiční skupiny Arca Investments, která je největším investorem do fondu.

„Samozřejmě jsem myslel, že fond budeme spravovat ‚navěky‘, ale realitu na trhu neovlivníme, stejně tak to, co se stalo ve skupině Arca, která byla největším investorem fondu. A tedy ani to, kdy nemovitosti prodáváme. Musíme se s tím nyní vypořádat,“ hodnotí Vřešťál.

Vedení Redside už dříve uvedlo, že podobně bude chtít vypořádat a zrušit i ostatní fondy – třeba Nova Green Energy či Nova Money Market – a nakonec ukončí i činnost samotné správcovské firmy Redside.

Současný prodej proto bedlivě sleduje také insolvenční správce zkrachovalé Arca Investments Lee Louda. Arca a její entity totiž patří k největším investorům fondu, ovládají přes polovinu všech investičních akcií. Největší podíl, přes 30 procent, drží právě mateřská skupina Arca Investments, menší podíly kontroluje slovenská odnož Arca Capital Slovakia a také fond Arca Capital CEE.

Akciový podíl Arca Investments v Nova Real Estate je zatížen zástavním právem, které z J&T Banky přešlo na skupinu Natland. Skupina Tomáše Rašky totiž v průběhu loňského roku převzala kompletní věřitelskou pozici J&T Banky v případu. V Česku pohledávka Natlandu za Arca Investments představuje 20 milionů eur, téměř 500 milionů korun.

„Jde o významné aktivum, které by mělo přinést uspokojení zajištěné pohledávky a zároveň plnění pro nezajištěné věřitele skupiny AI, které zčásti zastupuje i Fond finančního trhu a pohledávek (FFTP), jehož je investiční skupina Natland investorem,“ říká Hana Filipová, mluvčí skupiny Natland.   

Podobná očekávání má také insolvenční správce skupiny Arca Investments Lee Louda. „S ohledem na to, že majetková podstata zahrnuje investiční akcie bez hlasovacího práva, je na společnosti Redside, aby kvalitně a ku prospěchu akcionářů provedla zpeněžení portfolia. S Redside jsme po celou dobu insolvenčního řízení komunikovali a nadále komunikujeme otázky spojené s vývojem situace ve fondu,“ uvádí k tomu Louda.