Struktura české části společnosti CPI Property Group prochází v posledních měsících reorganizací. Poté, co došlo ke spojení oddělení zajišťujících property a asset managment, nyní došlo k prodeji divize facility managementu. Ten bude nově zastřešen společností Mark2 Corporation, M2C FM, s.r.o., kde mají vlastnické podíly jak skupina CPI Property Group, tak M2C.

„Tento krok souvisí s naší dlouhodobou strategií, jejímž cílem je soustředit se na hlavní odvětví našeho podnikání, mezi které patří zejména investice do rozvoje nemovitostního portfolia, jeho development a strategické řízení. V případě odborných činností, které bezprostředně nesouvisí s těmito obchodními cíli, chceme blízce spolupracovat se společnostmi, pro které tyto činnosti představují jejich hlavní zaměření. To se týká také facility managementu,“ vysvětluje Zdeněk Havelka, výkonný ředitel CPI Property Group, a dodává:

„Našim zaměstnancům, kteří se nově stali součástí M2C, patří velké poděkování za léta strávená v naší firmě. Vážíme si jich a jsme rádi, že právě M2C jim poskytne nové zázemí silného a stabilního zaměstnavatele.“

Při volbě partnera pro facility management byla společnost M2C pro CPI Property Group z mnoha důvodů první a jednoznačnou volbou. M2C představuje významnou středoevropskou společnost s mezinárodním know-how. Navíc se jedná o stabilní společnost s dlouholetou zkušeností ve facility managementu i mnoha dalších oborech. Pro nemovitosti ve skupině CPIPG poskytuje M2C profesionální služby již řadu let.

„Jsme moc rádi, že máme možnost růstu v segmentu facility managementu právě společně s CPI Property Group jako největším vlastníkem nemovitostí ve střední Evropě. Vážíme si nových zaměstnanců, kteří se nám z CPIPG dostávají, stejně tak i jejich vysoké profesionální úrovně dosažené v interní divizi facility managementu v CPIPG. Její integrací posílíme naší pozici na trhu, zvýšíme náš regionální dosah a budeme nadále usilovat o spokojenost našich klientů a uživatelů budov, o které pečujeme pod značkou M2C,“ dodává JUDr. Matěj Bárta, spolumajitel M2C.

O CPI Property Group

Skupina CPI Property Group je předním dlouhodobým vlastníkem výdělečných nemovitostí v České republice, Berlíně a regionu střední a východní Evropy. Ústředí skupina sídlí v Lucembursku a její akcie jsou kótovány na Frankfurtské burze cenných papírů. Skupina CPI Property Group („CPIPG“ nebo „Skupina“) vlastní a provozuje rozsáhlé, diverzifikované a kvalitní portfolio nemovitostí oceněné ke dni 30. června 2020 na 9,8 miliard €.

Portfolio Skupiny je vysoce diverzifikované. Největší segment Skupiny tvoří kanceláře (42 %, převážně v Praze, Berlíně, Varšavě a Budapešti), po nichž následují maloobchodní objekty (22 %, především dominantní regionální obchodní centra a retail parky převážně v České republice, Polsku a Maďarsku). CPIPG vlastní také hotely a resorty (7 %), rezidenční nemovitosti (7 %), pozemkovou banku (7 %), nemovitosti určené pro výstavbu (2 %) a průmyslové, zemědělské a logistické objekty (3 %).

66 % nemovitostí CPIPG se nachází v České republice (41 %) a Berlíně (25 %), přičemž zbývající nemovitosti jsou rozloženy na silných trzích v regionu střední a východní Evropy , jako je Polsko a Maďarsko (30 %) a v menším rozsahu po západní Evropě (4 %).

 

Zdroj:// Retrend