Jsem Pánu Bohu vděčný za setrvalý zájem investorů o naše dluhopisy a dokončení již čtvrté veřejně obchodované emise dluhopisů. Tato emise nám zajišťuje finanční rezervu pro další rozvojové aktivity," uvedl Radim Passer, zakladatel a CEO, Passerinvest Group, a.s.

„Díky tomuto vydařenému úpisu zůstáváme nadále aktivní na trhu korunových veřejných dluhopisů poté, co jsme na konci března zcela splatili předchozí emisi ve výši 2 mld. Kč," doplnil Ondřej Plocek, Chief Financial Officer, Passerinvest Group, a.s.