„Dokončení budovy, které se podařilo dosáhnout navzdory současné pandemii koronaviru bez jakýchkoliv komplikací a včas, je významným milníkem v realizaci celého projektu AFI City. Elegantní výšková stavba se stala nejen výrazným orientačním bodem Vysočan, ale také reprezentativní vstupní branou do nově budované multifunkční čtvrti. Společně se šesti bytovými domy a rozsáhlým veřejným parkem, které jsme dokončili nedávno, se tak naše vize na proměnu dříve zanedbaného území v atraktivní pražskou lokalitu postupně stává realitou,“ komentuje Doron Klein, ředitel společnosti AFI Europe pro Českou republiku.

Budova AFI City 1 je plná zajímavých architektonických a designových prvků. Hlavnímu vchodu z Kolbenovy ulice dominuje výrazná markýza, která představuje na táhlech zavěšenou ocelovou konstrukci s prosklením akcentujícím motiv křížících se lamel. Ten se promítá i na celé jižní fasádě, která stoupá do výšky a stavbě dodává nejen charakteristický výraz, ale slouží i jako efektivní stínění. Přestože na první pohled mohou lamely působit nahodile, jedná se o promyšlenou kombinaci opakujících se modulů, jejichž rozměry a způsob umístění dovolují každý modul samostatně vyjmout a poté znovu vsadit zpět. Boční fasády kombinují prosklené a plné části ve formě vertikálních pásů, přičemž obkladové kazety jsou opatřeny speciální bílou barvou s perleťovým efektem, díky němuž se budova jemně třpytí na slunci. Zadní fasáda směrem do areálu AFI City je plně prosklená a má integrované ventilační klapky umožňující přirozené větrání.

 

 

Při vstupu do interiéru si každý návštěvník okamžitě všimne motivu ozubeného kola, které zaujímá celou hlavní stěnu recepční haly. Dílo od českého umělce Ivana Komárka připomíná průmyslovou minulost Vysočan, která se promítá do jejího unikátního genia loci. Majestátní vstupní hala, ve které se nachází, sahá do výšky dvou pater. Je ze všech stran prosklená a plná denního světla. Stěny jsou obloženy bílým podbarveným sklem a společně s bílou mřížkou podhledu kontrastují s temně černou keramickou dlažbou. Recepční pult je umístěn po straně budovy tak, aby ponechal prostor pro posezení mezi pilíři z pohledového betonu.

V zadní části přízemí orientované směrem do parku je 300 m2 vyhrazených pro budoucí restauraci, která nabídne také venkovní posezení. Uvnitř věže jsou tři podzemní patra vyhrazená pro parkoviště a skladové prostory, šestnáct nadzemních podlaží je určeno pro moderní kanceláře. Jednotlivá patra umožňují flexibilní uspořádání od cca 300 do 900 m2. Budovu obsluhuje šest vysokorychlostních výtahů. Na samém vrcholu se nachází 150 m2 velká střešní terasa, která je přístupná všem nájemcům a otevírá jim široký výhled do okolí včetně Pražského hradu. Kolem věže se rozkládá veřejné prostranství protkané chodníky s množstvím zeleně, na které navazuje na jaře dokončený park.

Rozsáhlý projekt AFI City vzniká na území bývalého průmyslového areálu ČKD Slévárny a Moury v pražských Vysočanech. Revitalizace 15hektrarového území počítá s celkem 110 000 m2 kancelářských, obchodních a ubytovacích ploch a 40 000 m2 bytových ploch. Společným záměrem developera i architektů bylo navrhnout nejen zajímavě řešené stavby, ale také vytvořit veřejný prostor pro relaxaci a setkávání. Za tímto účelem v AFI City vznikl rozsáhlý park o rozloze 7 500 m2 s množstvím zeleně, upravenými chodníky, cyklostezkou a prostory k posezení.

AFI EUROPE Czech Republic je předním investorem a developerem v oblasti komerčních a bytových nemovitostí. V České republice společnost působí od roku 1997, kde dokončila celou řadu úspěšných projektů: nákupní centra Palác Flora a AFI Palác Pardubice, rezidenční komplexy Korunní Dvůr, Tulipa Rokytka, Tulipa Modřanská rokle a Tulipa City nebo logistický park D8 European Park a další.

 

Zdroj:// Večerní Praha