Festival Open House Praha 2021 zaznamenal letos více než 53 tisíc návštěv festivalových objektů otevřených během víkendu i doprovodných programů ve festivalovém týdnu. „Oproti loňskému roku, kdy se festival také uskutečnil v náhradním termínu, pozorujeme opětovný nárůst návštěvnosti z let před vypuknutím pandemie. Letos dorazilo o polovinu více návštěvníků než v loňském roce,“ upřesňuje Andrea Šenkyříková.

 

Hlavní víkendový program nabídl k návštěvě nakonec celkem 79 objektů či prostorů, které nejsou obvykle přístupné. Festival otevřel letos celkem 26 novinek a již v sobotu se u několika z nich tvořily ráno fronty zájemců. Abychom dodrželi aktuální vládní nařízení, omezili jsme zprvu velikost prohlídkových skupin u některých objektů. V průběhu víkendu jsme pak stejně museli kvůli velkému zájmu přikročit k jejich navýšení a kontrole bezinfekčnosti, aby návštěvníci nemuseli čekat příliš dlouho, vysvětluje Andrea Šenkyříková a dodává: „Největší zájem jsme zaznamenali u Vršovické vodárenské věže v Michli. Odvážlivci mohli vystoupat až do 42 m vysoké věže nebo sestoupit do podzemního vodojemu a dozvědět se tak více o této technické kulturní památce od architekta Jana Kotěry, jejíž rekonstrukce se právě dokončuje.“ Dalším z míst, které nalákalo k návštěvě velké množství zájemců byla Umělecká zahrada ukrytá pod Nuselským mostem, která v době první republiky sloužila jako sochařský závod. „Je obdivuhodné s jakým zápalem současný majitel zahradu postupně obnovuje. Jeho několikaletá snaha se pomalu přiblížila ke svému konci a nás nesmírně těší, že jsme mohli přispět k tomu, aby se o tomto místě s pohnutou historií lidé konečně dozvěděli,” říká Andrea Šenkyříková. Z dalších hojně navštěvovaných objektů to byl například palác ARA, Laichterův dům, Hotel International Praha, Šalounova vila, zahrady Černínského paláce, vodní dílo Štvanice nebo Kunsthalle Praha. Návštěvníci si mohli prohlédnout kromě tří vodárenských věží i několik podzemních krytů, dva zámky, bývalé lázně, sportovní areály, hvězdárnu, mlýn či hotely. Samostatným tematickým okruhem pak byly umělecké prostory a ateliéry. Organizátoři si také připomněli 150. výročí narození Jana Kotěry otevřením několika jeho pražský staveb. Akce k výročí zakladatele české moderní architektury budou pokračovat i na podzim. Informace o těchto programech budou zveřejněny na začátku září na www.openhousepraha.cz.

 

Festival je komunitní projekt, který by se nemohl uskutečnit bez aktivního zapojení majitelů a lidí z budov a také velkého množství dobrovolníků. „Letos se nakonec i přesto, že je období prázdnin a dovolených na pomoc s organizováním provozu v budovách i prohlídkami přihlásilo bezmála 350 dobrovolníků. Velká část z nich jsou s námi již od prvního ročníku festivalu, protože jim tato práce dává smysl a poskytuje inspiraci v jejich dalších profesních i soukromých životech,” říká hlavní koordinátorka dobrovolníků Klára Veselá a dodává: „Koordinace tolika dobrovolníků, kteří se pohybují v jednom čase na území celého města je opravdu náročný úkol. Open House Praha je jedinou akcí v České republice, která dokáže jednorázově zapojit takové množství lidí.”

 

Mottem letošního ročníku festivalu Open House Praha bylo Architektura pro všechny, vybrané prohlídky byly tlumočené do českého znakového jazyka, pro osoby se zrakovým hendikepem pak byly připraveny haptické plány a půdorysy budov a také 3D modely některých budov, které si mohli hmatem prozkoumat v rámci speciálních komentovaných prohlídek. I pro rodiny s dětmi byl nachystán bohatý program – lego dílna, interaktivní komentované prohlídky s listy pro malé architekty, jízda na velodromu nebo divadelní představení.

 

Open House Praha je součástí mezinárodní sítě festivalů Open House Worldwide, které se konají v 50 městech po celém světě a jeho posláním je probouzet zájem veřejnosti o architekturu a město. Díky zapojení stovek dobrovolníků, kteří pomáhají s otevíráním budov, je Open House Praha nejen kulturním svátkem města, ale také jedinečnou akcí s komunitním a sociálním přesahem.