Průměrná míra neobsazenosti v mnoha evropských městech – včetně Berlína, Stockholmu, Amsterdamu a Paříže, však zůstane pod hranicí 6 %, což je zařadí mezi trhy s vysokou mírou konkurence z hlediska pronájmu kancelářských prostor.

Celkově by měla být v letošním roce na 24 trzích v regionu dokončena výstavba kancelářských prostor o rozloze 5,2 milionů m2. Podobný objem administrativních ploch (5,1 milionů m2) by měl být dokončen i v roce 2022. Jedná se o nejvyšší objem dokončené výstavby za posledních pět let.

Společnost Savills však předpokládá, že vzhledem k tomu, že polovina těchto prostor je již předpronajata – 54 % kancelářských prostor, které mají být dokončeny v roce 2021 a 39 % z ploch dodaných v roce 2022, tak budou vzhledem k předpokládané úrovni poptávky všechny nové kancelářské prostory rychle obsazeny.

Lenka Pechová, Senior Research Analyst spol. Savills ČR a SR, dodává: „Z prostor, které by měly být v Praze dokončeny v letech 2021-2022 je zhruba 44 300 m2 již předpronajato a spekulativní výstavba je odhadována na úrovni 122 000 m2, což odpovídá 3,3 % současné celkové nabídky.“

Největší nedostatek prémiových kanceláří bude v Berlíně, kde se letos očekává 2,3% neobsazenost, přičemž i v ostatních německých městech je nabídka volných kancelářských ploch velmi nízká. V roce 2021 by měla míra neobsazenosti v Kolíně nad Rýnem klesnout na 2,9 %, zatímco v Hamburku by mohla dosáhnout 4 %.

Podíly předem zasmluvněných ploch jsou nižší než v předchozích letech (kdy se pohybovaly mezi 55 % a 60 %), nicméně Eri Mitsostergiou, ředitelka oddělení evropského výzkumu trhu spol. Savills, dodává: “Kvalitní pracovní prostory jsou pro nájemce prioritou, a protože se očekává, že tento trend bude pokračovat, nabídka zůstává omezená.”

Zpráva také potvrzuje názory, které zazněly v nejnovější publikaci Impacts, kterou společnost Savills zveřejnila minulý měsíc. V publikaci se uvádí, že přechod na hybridní model práce je největší výzvou, které budou společnosti v příštích pěti letech čelit. “Vzhledem k nízké dostupnosti kanceláří v mnoha lokalitách je lepší začít hledat prostory, které vám budou pro hybridní model práce vyhovovat, raději dříve než později,” uvádí se v publikaci.

Nedostatek kancelářských prostor zaznamenala společnost Savills také ve Stockholmu, kde se neobsazenost pohybuje na úrovni 5 %, a dále v Mnichově, kde by nepronajaté kancelářské prostory mohly tvořit 4 % trhu. V Lisabonu to bude 7,2 %, v londýnském West Endu 7,3 %, v Barceloně a Praze se pro konec roku předpokládá 8,5 % neobsazených prostor.

Zpráva European Office Development předpovídá, že zvýšení sekundární nabídky by mělo způsobit celkový nárůst průměrné míry neobsazenosti v celé sledované oblasti, nicméně velká část z toho nemusí být atraktivní z hlediska splnění současných požadavků nájemců, zejména týkajících se oblasti ESG a vhodnosti pro digitalizaci.

Společnost Savills předpokládá, že objem neobsazených kanceláří povede k posunu o 80 bazických bodů směrem nahoru, takže prázdné kanceláře budou v průměru tvořit 7,5 % z celkové nabídky sledovaných trhů.

Na evropských trzích se předpokládá nejvyšší míra neobsazenosti ve Varšavě (11 %), Bukurešti (11 %) a pařížské čtvrti La Defense (13,5 %), uvádí Savills.