Segment nemovitostí v České republice a na Slovensku se aktuálně těší mimořádnému zájmu investorů. Pomyslná křivka začala ve vybraných realitních segmentech růst zejména v době útlumu ekonomiky během pandemie. Trend se promítl mimo jiné v rychlém uzavírání realitních projektů na investiční platformě Crowdberry, jež svou nabídku možností pro investory letos rozšířila prostřednictvím nového realitního fondu CB Property Investors. Již první fáze upisování investic do fondu naznačuje potenciál pro realizaci zajímavých, udržitelných projektů v Česku i na Slovensku.

Cílem česko-slovenského realitního fondu CB Property Investors je investičně podpořit nejen české a slovenské developerské záměry s přidanou hodnotou, ale i stávající budovy s nevyužitým potenciálem. Pečlivým výběrem projektů se chce zasadit o zlepšení ekologické stopy českých a slovenských nemovitostí, omezení jejich nepříznivých vlivů na okolní prostředí (např. snížením emisí skleníkových plynů), a tak vytvoření prostoru pro implementaci udržitelných technologií.

V některých případech by mohlo jít i o zásah do hmotného charakteru nemovitostí – modernizaci budov a jejich interiérových systémů. Optimalizace využití a zlepšení ekonomického výkonu vybraných developerských projektů by měly investorům přinést zhodnocení na úrovni 10+ % p.a. Fond se zaměřuje především na logistické nemovitosti, retailové parky a rezidenční projekty. V průběhu tří let chce realizovat investice ve výši 30 mil. eur a spravovat portfolio v celkové hodnotě přesahující 75 mil. eur.

Crowdberry – KLM Nitra

„Strategie fondu s důrazem na udržitelnost a re-development zaujala nejen investory. Pozornost vzbudila i u developerů, bank a dalších partnerů, kteří nás průběžně oslovují s nabídkami spolupráce. To vše svědčí nejen o neutuchajícím apetitu potenciálních investorů po příležitostech v odvětví nemovitostí, ale také o jejich důvěře v tým Crowdberry a naše zkušenosti. Zaznamenali jsme také úspěch realitních projektů, které finance získávaly skrze naši investiční platformu, jednal ose např. o senior centrum Dúbravská oáza, logistickou halu pro e-commerce v Trnavě či o rezidenční projekt komunitního charakteru v Bratislavě. Úspěch naší strategie se v případě CB Property Investors odráží v dosud projeveném zájmu investorů, kteří se rozhodli zapojit s investicí v minimální hodnotě jednoho milionu korun či ekvivalentem v eurech,” komentuje Peter Bečár, partner Crowdberry.

„Upisování investic předcházela hloubková analýza až stovky projektů, z nichž vzešly ty odpovídající našim strategickým kritériím a požadavku nadstandardní návratnosti. Jde o nemovitostní projekty s potenciálem pro růst hodnoty. Například přestavbu starší kancelářské budovy na bytové jednotky nebo výstavbu menších komerčních průmyslových projektů. CB Property Investors je fond, jenž oslovuje české i slovenské investory. Zaměřuje se na investiční příležitosti v domácím prostředí a reaguje tak na rostoucí zájem Čechů o nemovitosti coby bezpečný cíl investic,“ říká Omar Sattar, výkonný ředitel divize nemovitostí v Crowdberry, který stojí v čele CB Property Investors.