Změna klimatu patří mezi nejdiskutovanější problémy současného světa. Ke globálnímu oteplování, tání ledovců, zvyšování hladiny moře a vymírání původní flory i fauny výrazně přispívá výroba energie z fosilních paliv. IMMOFINANZ proto přispívá k udržitelnější společnosti tím, že kompenzuje veškerou svou spotřebu energie v České republice výhradně zelenými zdroji elektřiny.

Dlouhodobě udržitelná energetická politika

Veškeré budovy spadající pod správu společnosti IMMOFINANZ získaly pro rok 2021 certifikát Energy EKO Gold od Pražské energetiky (PRE), jenž dokládá, že 100 % jejich spotřeby je kryto ekologickou elektřinou z obnovitelných zdrojů. Implementací certifikátu Energy EKO Gold sníží IMMOFINANZ nepřímou znečištěnou tonáž emisí CO2 v roce 2021 o více než 12 000 tun.*

 

„Od tohoto roku budou všechny nemovitosti v České republice vlastněné společností IMMOFINANZ kompenzovat své emise CO2 využíváním energie z obnovitelných zdrojů. Jsme si vědomi toho, že jako firma působící v České republice máme odpovědnost za zdejší prostředí, a chceme se podílet na snižování zátěže vyplývající z naší ekologické stopy,“ vysvětluje Filip Poltoratský, Country Manager Operations pro Českou republiku.

Snahu o hledání alternativních a k životnímu prostředí šetrnějších řešení dokládá rovněž síť nabíjecích stanic pro elektromobily, kterou společnost IMMOFINANZ buduje u svých nákupních parků STOP SHOP po celé zemi. Tzv. e-stanice nabízejí zákazníkům pohodlné, rychlé a levné dobití jejich vozu s elektrickým pohonem během 20-30 minut strávených nakupováním. A právě výstavba tolik potřebné infrastruktury je stěžejním předpokladem pro masivní rozšíření elektromobility, která je vůči přírodě šetrnější než používání aut se spalovacími motory.

IMMOFINANZ a její sociální závazek

Mezinárodní společnost IMMOFINANZ se angažuje také v oblasti sociálního rozvoje české společnosti a podporuje obecně prospěšné aktivity. V rámci filantropie dlouhodobě pomáhá pražskému Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) při náboru do registru dárců krvetvorných buněk.

„V minulých letech jsme IKEMu poskytli prostory pro odběry vzorků v naší moderní budově myhive Pankrác House. Před Vánoci 2020 jsme se rozhodli obdarovat IKEM a jeho zdravotnický personál vánočními dárky a finančním příspěvkem,“ dodává Filip Poltoratský.

IMMOFINANZ – myhive Palmovka, zasedací místnost

Během roku 2020 společnost IMMOFINANZ rozšířila své dobročinné aktivity o podporu dalších tří neziskových projektů. Potravinovou banku, azylový dům Kolping, jenž se soustředí na pomoc svobodným matkám s malými dětmi. A také přispěla ve formě finančního příspěvku  na transparentní účet ve prospěch sedmileté dcery zdravotní sestry z Nemocnice Jihlava, která podlehla onemocnění covid-19.

Zdroj:// Retrend