Spíše než aby vlastnili nemovitosti, IWG uzavírá dlouhodobé nájemní smlouvy s budovami a poté je pronajímá na kratší dobu. Stejně jako mnoho dalších v oboru - například rival WeWork - působí prostřednictvím řady menších dceřiných společností, které si pronajímají místa a jsou v konečném důsledku odpovědné za nájemné na rozdíl od mateřské společnosti IWG. To znamená, že v obtížných dobách může IWG uvést tyto dceřiné společnosti do správy, aby rozpustila své nájemní závazky, a často pronajímatelům tím tak zanechá prázndé ruce. Během několika posledních měsíců podala IWG návrh na bankrot „kapitoly 11“ u některých jejích přidružených společností v USA - což je proces, který jí umožňuje restrukturalizovat svůj dluh a aktiva, přičemž zůstává otevřená.

Regus plc je největší dceřinou společností a poskytuje záruky na pronájem přibližně 15 procent globální sítě IWG. Skupina říká, že „jak se podnikání v posledních letech rozšířilo, aby uspokojilo zvýšenou globální poptávku po distribuované práci, rostla i hodnota záruk.“ IWG se nevyjádřila k tomu, kolik by ušetřila přihlášením insolvence pro společnost Regus, avšak podle The Times by tento krok způsobil, že by se IWG dostalo z rukou nájemní smlouvy za £ 790 mil., které by byly rozloženy na 500 nemovitostí.

Jelikož druhá vlna Covid-19 prohlubuje boom práce z domova, IWG se vrací k zavedené příručce, aby zmírnila tlak - v roce 2010 skupina varovala pronajímatele, že do správy přidělí části svého podnikání, pokud nepřistoupí na snížení nájemného. V návaznosti na havárii dot-com v roce 2003 usilovala také o ochranu kapitoly 11 pro celé své podnikání v USA Regus a pro opětovné projednání nájemních smluv.

V době svých pololetních výsledků v srpnu skupina varovala před „významnou volatilitou a narušením podnikání“, které bude mít dopad na zbytek roku a potenciálně i na rok 2021. Rovněž však zazněl jistý tón pro budoucnost co-working. Poté, co IWG v květnu získala prostřednictvím umisťovací a maloobchodní nabídky 320 milionů GBP, uvedla, že se snaží organicky expandovat, pozvednout nouzová aktiva a usilovat o další příležitosti fúzí a akvizic. Rovněž tvrdila, že její portfolio by bylo vhodné k posunu od centra města k satelitním kancelářím ve více předměstských lokalitách. Avšak podání žádosti o platební neschopnost společnosti Regus naznačuje, že čelí krátkodobějším nesnázím.

 

 

 

 

IC View

Odrážící turbulence způsobené Covid-19, akcie IWG klesly v letošním roce zhruba o 70 procent. „Smrt kanceláře“ je možná přehnaná a IWG zůstala v průběhu této krize přesvědčena o hnacích silách strukturálního růstu pro flexibilní práci. Někteří hráči v oblasti private equity jsou také přesvědčeni, že se poptávka po kancelářských prostorech vrátí - americký gigant KKR nedávno získal 5,35% podíl ve společnosti Great Portland Estates (GPOR). Ale vzhledem k tomu, že pandemie stále není pod kontrolou a nyní čelí hospodářskému útlumu, bude to pro IWG pravděpodobně dlouhá cesta k oživení. Jeho nejnovější manévry by také mohly vést k velké nedůvěře vůči pronajímatelům.

 

Zdroj:// Investors Chronicles