Vytvořte událostní velecí tým nebo pracovní skupinu COVID-19, která zahrnuje zástupce z firemní komunikace Pravidelně se setkávejte a sdílejte informace, které mohou komunikační profesionálové poskytnout organizaci/společnosti.

Zapojení do vedení je zásadní nutností a mělo by zahrnovat kadenci pravidelné komunikace se všemi vašimi klíčovými cílovými skupinami. Komunikace od vedení by měla být plánována a měla by poskytovat cenné a konzistentní informace vašim zaměstnancům a dalším klíčovým zúčastněným stranám.

Zajistěte, aby vaše snahy o opětovnou aktivaci byly v souladu s hodnotami a posláním vaší organizace, a spojte je s komunikací a zasíláním zpráv

Přehodnoťte, jak pracujete. Potřebujete zvážit přechod z pětidenního pracovního týdne na sedmidenní pracovní týden ve vašem oddělení komunikace? Setkejte se dvakrát denně, abyste zjistili potřeby na začátku dne, a poté vše shrňte na konci dne, aby byl každý vědom a zapojen. Na konci každé směny vypracujte postup pro jasné předávání projektů.

Určete cílové publikum, jaké informace potřebují, jak je budou dostávat a jak často.

Přiřaďte členy komunikačního týmu do různých oblastí, aby rozvíjeli odborné znalosti a kontakty v rámci oddělení

Znovu si představte, jak komunikujete. S tím, jak se věci rychle mění, budete pravděpodobně muset zvýšit frekvenci vaší komunikace. Vyhodnoťte nástroje, které máte k dispozici, a určete, jak je využít v této vyvíjející se pandemii.

Řekněte svým zaměstnancům, aby byli ostražití ohledně postupů, aby identifikovali lidi, u nichž vidí, že se vystavují riziku, a aby o sebe doma pečovali za účelem chránění svých rodin.

Nezapomeňte svým lidem říct, jak si je vážíte. Zajistěte jim kontinuitu vašeho poslání, vize a hodnot.

Buďte flexibilní. Objektivní přístup je zásadní, protože přehodnocujete a znovu představujete nejlepší způsoby, jak řešit své komunikační potřeby se zaměstnanci
 
ZLEPŠENÍ KOMUNIKACE
Díky efektivnímu uzavření společných oblastí je pro HR manažery důležitější než kdy dříve schopnost rychle předat zprávu ve vybrané oblasti. Díky platformě pro správu komunity https://bit.ly/2EEIMXt je komunikace proaktivní, nikoli reaktivní