Země střední a východní Evropy hlásí rostoucí objem kancelářských prostor k podnájmu. Předpokládá se, že do konce tohoto roku bude 200 000 m2 podnájmu. Některé společnosti zaznamenaly po měsících uzamčení výrazný pokles obratu a musí snížit náklady. Uvažují o zmenšení velikosti svých kancelářských prostor, ale to je docela komplikované, protože pronájem kanceláří je obvykle smlouvou na dlouhou dobu, takže dřívější ukončení přináší další náklady. Na druhé straně jiné organizace v posledních měsících narostly a potřebují více kancelářských prostor - nečekaně. Všechny tyto společnosti si nyní mohou navzájem pomáhat a souhlasit s čestnými a spravedlivými podmínkami kancelářského podnájmu.

Co je podnájem?

Podnájem označuje smlouvu uzavřenou mezi nájemcem nemovitosti s třetí stranou na část nájemní smlouvy nájemce. V konečném důsledku zůstává nájemce odpovědný za všechny své závazky vyplývající z nájemní smlouvy, ale stává se „hlavním nájemcem“ podnájemce, který přímo s pronajímatelem nejedná.

Trh se pohybuje, rostou příležitosti k podnájmu u třídních kancelářských typů bez dlouhodobých závazků a je to výhoda pro podnájemce i nájemce, ale kde je najít? www.officerentinfo.com, přední komerční platforma pro kanceláře a sklady ve střední a východní Evropě, poskytuje nové tržiště pro podnájemce spolu s dlouhodobým pronájmem, plochými kancelářemi nebo coworkingem dalších nabídek zaměřených na potřeby trhu.

„Největší otázkou právě teď je, zda bude potřeba kancelářských prostor klesat kvůli tomu, že více společností bude mít flexibilní/home-office uspořádání, nebo zda se bude zvyšovat, aby vyhovovaly směrnicím o společenském distancování,“ říká Vincent Vallois, spoluzakladatel Online Real Assets.

O Online Real Assets

Online Real Assets je předním centrem PropTech ve střední a východní Evropě. Poskytuje on-line řešení na míru a nejlepší uživatelské zkušenosti ke zvýšení viditelnosti značky, podpoře všech komunikačních kanálů a v konečném důsledku k zefektivnění procesu leasingu.

Webové stránky: www.onlinerealassets.com